Een kerk is van blijvende waarde

15 januari 2007

Onder dit motto gaan van 14 januari 2007 tot en met 28 januari 2007 veel vrijwilligers op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Deze actie is noodzakelijk om het ook in de toekomst het kerkelijk werk voort te zetten. De kerkgenootschappen in Nederland zijn namelijk afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Toch nog landelijke stijging
Een dalend aantal leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en drie kleinere kerkgemeenschappen bracht in 2005 384.5 miljoen euro op, een stijging van 1,1 % ten opzichte van 2004. Deze stijging heeft het inflatiecijfer over 2005 van 1,7% niet bijgehouden. De inkomsten van de Nederlandse kerkprovincie namen echter af.

Stabiele groei in bisdom Breda
“Het bisdom Breda laat de laatste jaren een stabiele groei zien,” vertelt Gerrit van Dieren, op de afdeling financiën van het bisdom verantwoordelijk voor de actie kerkbalans. “In 2004 ontvingen de parochies 5,412 miljoen euro, in 2005 5,456 miljoen. Het bisdom Breda doet het goed. De inkomsten over 2006 zijn nog niet bekend omdat nog niet alle cijfers binen zijn. Ondanks deze stijging houdt ook het bisdom Breda de inflatie niet bij en dat is toch een punt van zorg. Jaarlijks worden we geconfronteerd met een behoorlijke kostenstijging.”

Nieuwe manieren van geldwerving
”We zijn wel op zoek naar nieuwe manieren van geldwerving,”antwoordt Van Dieren desgevraagd. “De Interkerkelijke Commissie Geldwerving heeft een extern bureau (WAVV) de opdracht gegeven te bekijken de huidige actie kerkbalans door te lichten en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Op grond daarvan is een aantal pilot-projecten opgezet om de geldwerving een nieuwe impuls te geven. De resultaten hiervan zijn gunstig,” aldus Van Dieren. “Het blijkt dat parochies hun doelgroepen (jongeren, ouderen, randkerkelijken) gericht moeten benaderen om zo het draagvlak te vergroten. Het is de bedoeling dat er een draaiboek komt waarmee parochies aan de slag kunnen gaan. In het komend najaar worden dekenale bijeenkomsten gepland door de Commissie Creatieve Geldwerving van het bisdom Breda.”

Wat wel blijft is de jaarlijkse tekenwedstrijd. “Binnenkort vragen wij de parochiebesturen de tekeningen voor een bepaalde datum in te leveren. De prijswinnaars worden op het bisdom ontvangen. Zo blijft de actie kerkbalans in ieder geval bij de jongste generatie bekend.”

Andere berichten