Een goed jaar voor Bovendonk

11 januari 2017

Op 8 januari 2017 kwamen de studenten en medewerkers van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven bij elkaar voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Rector Schnell blikte in zijn nieuwjaarstoespraak terug op 2016 en keek vooruit naar 2017.

Hoe ontwikkelde de opleiding zich in 2016
Rector Schnell memoreerde dat in het najaar vier alumni van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de priesterwijding ontvingen en één de diakenwijding. Hij sprak over de herschikking van taken binnen de staf, waarbij Ben Hartmann studiecoördinator is en diaken Vincent de Haas vormingscoördinator is. Onder meer ook sprak de rector over het afscheid van Patricia Valkenburg als secretaresse van de opleiding. Zij is opgevolgd door Hanneke Oomen. De opleiding startte het studiejaar met zes eerste jaars. Er zijn momenteel 20 studenten.

Jubilea in 2017
Rector Schnell noemde in zijn toespraak twee jubilea. Bisschop Liesen is op 28 januari 2017 vijf jaar bisschop van Breda. Norbert Schnell prees zijn grote betrokkenheid bij de opleiding. Tijdens de lesweekenden geeft de bisschop iedere zaterdagochtend exegese. Hij is zelf voor de eucharistieviering aanwezig. Rector Schnell wenste hem nog vele goede jaren in het bisdom toe.

In 2017 gedenkt de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk dat twee eeuwen geleden op deze plaats een priesteropleiding begonnen is. Op 15 januari 1817 vestigden zich drie professoren en enkele tientallen studenten op Bovendonk.

De rector sprak de hoop uit op een goed jaar en nodigde de aanwezigen uit voor een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd in de refter van Centrum Bovendonk.

Andere berichten