‘Een goed hart’ (Chrismamis 2016)

25 maart 2016

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geeft de diaconale inzameling van de chrismamis 2016 een bijzondere betekenis. “Een goed hart”, dat neemt diaken in opleiding Stefan Lange vanuit zijn stageplek in de Bernardusparochie in Oudenbosch mee naar de Chrismamis. Nog anderhalf jaar heeft hij te gaan op het seminarie Bovendonk om daarna fulltime aan de slag te gaan als diaken.

Over het aandragen van offergaven in de Chrismaviering zegt hij dat dit is zoals bij andere vieringen: “Je brengt gaven mee voor God en via de eucharistieviering komen die gaven weer bij het volk. Dat geldt ten diepste ook voor brood en wijn. De priester biedt het aan in de heilige mis en Jezus geeft zichzelf in de gedaante van lichaam en bloed.”

Als voormalig beroepsmilitair weet hij hoe belangrijk het is om de context en de betekenis van je acties toe te lichten als je met mensen in gesprek bent. Dat geldt zeker voor geloofszaken. “Als je gewoon normaal met iedereen omgaat en steeds uitleg geeft, kan er begrip groeien.” En soms is een gezonde dosis relativeringsvermogen nodig: “Men zegt wel eens dat de kerken leeglopen. Maar ze hadden ook al leeg kunnen zijn! In plaats daarvan zien we allerlei nieuwe initiatieven en bewegingen ontstaan, zoals Gemeenschap Emmanuel, Chemin Neuf, KCV, Foyer de Charité, etc. Eigenlijk moeten we onszelf de vraag stellen of het niet te goed met ons gaat. In de geschiedenis is altijd gebleken dat het christendom opleeft bij crises…”

Stefan Lange. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten