Een belofte die doorgaat: boekpresentatie Maria Ommegang te Bergen op Zoom

14 mei 2019

De Maria-Ommegang hoort bij de identiteit van Bergen op Zoom. Vanaf 15 augustus 1945 trekt deze dankstoet jaarlijks door het historisch centrum van deze stad. In 2019 viert de Maria-Ommegang haar 75-jarig jubileum. Het bestuur van de Maria Ommegang nam daarom het initiatief tot de uitgave van een boek. De bekende journalist Ad Rooms schreef het boek. Op vrijdag 10 mei 2019 vond de presentatie plaats in de kapel van het Markiezenhof te Bergen op Zoom.

Ad Rooms bood het eerste exemplaar van zijn boek aan kapelaan Ooyens (Cyril Poppelaars) aan. Kapelaan Ooyens was tijdens de Tweede Wereldoorlog kapelaan van de parochie van de Heilige Maagd in Bergen op Zoom. Op 15 augustus 1942 riep kapelaan Ooyens de Bergenaren op een jaarlijkse dankstoet door de stad te laten trekken als Bergen op Zoom gespaard bleef voor extreem oorlogsgeweld. Dat gebeurde en zo ontstond de Maria Ommegang. Kapelaan Ooyens overleed op 69-jarige leeftijd in 1972.

‘Iets moois dat gekoesterd moet worden’
In zijn dankwoord stond Cyril Poppelaars alias kapelaan Ooyens stil bij de betekenis van Maria. Hij noemde haar Moeder en bij een moeder kun je altijd terecht. Het was voor hem altijd bijzonder indrukwekkend wanneer, voor de aanvang van de Maria Ommegang, de deelnemers op het binnenplein van het Markiezenhof het Weesgegroet bidden. Hij nam het boek in ontvangst namens het corps van 700 vrijwilligers die bij de Ommegang betrokken zijn. Hij gaf het eerste exemplaar door aan Mara Timmermans. Mara is negen jaar oud en is samen met het hele gezin nauw betrokken bij de Maria Ommegang. Haar vader speelt de rol van Jozef, haar moeder die van Maria. Zelf loopt ze mee vreugdebloem. “We doen iets goeds voor de stad, de gemeenschap en de Kerk,” vat haar moeder de motivatie van het gezin samen “Ik heb de Maria Ommegang met de moedermelk meegekregen. Mijn moeder ontwierp kleding voor deze processie.”

Beeld van de Maria Ommegang. (Foto: Bisdom Breda)

Ad Rooms heeft voor zijn boek vooral interviews gemaakt met mensen die verbonden zijn met de Ommegang, zoals vertegenwoordigers van de overheid, grimeurs en ontwerpers van kleding. Onder de geïnterviewden bevinden zich ook pastoor-vicaris Verbeek en bisschop Liesen. Bisschop Liesen noemt de Maria Ommegang in het boek iets moois dat gekoesterd moet worden en dat goede kansen biedt voor het uitdragen van het geloof in woord en beeld: “Er wordt hier echt gespeeld, gedeclameerd en voorgedragen. Het hele Oude Testament wordt mooi neergezet. Dat is prachtig en een lust om naar te komen kijken en het te beleven.”

Paul Verbeek torst met een groep mannen jaarlijks het fraaie Mariabeeld door de stad. Hij doet dat al sinds zijn middelbare schooltijd toen hij acoliet was van de Sint Gummarusparochie in Steenbergen. Hij droomt over de toekomst van de Maria Ommegang. “We moeten met onze tijd meegaan en doen wat daar voor vereist is. Daar hoort ook bij dat een dankstoet zoals wij die kennen, bisdombreed gedragen kan worden en misschien zelfs breder, als een uiting van vroomheid en eerbied aan Maria.”

  • Ad Rooms, ‘Een belofte die doorgaat’ [Bergen op Zoom]: Lievevrouwegilde, 2019

 

Andere berichten