Econoom bisdom van Breda viert 25-jarig dienstjubileum

6 januari 2009

De econoom van het bisdom van Breda, Gerard de Rooij, vierde op 5 januari 2009 zijn zilveren dienstjubileum bij het bisdom van Breda. Hij begon op 1 januari 1984 als administrateur bij het bisdom. Vanaf 1999 is hij econoom van het bisdom.

Zakelijke dienstverlening
In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd. Gerard de Rooij merkt dit aan den lijve. “Het aantal priesters en pastorale beroepkrachten is verminderd. Leden van parochiebesturen blijven over het algemeen maximaal acht jaar aan. Kennis vloeit sneller weg dan voorheen toen mensen langer aanbleven,” aldus de econoom.

“Hierdoor krijgen de afdelingen financiën en bouwzaken meer vragen vanuit parochiebesturen. In de loop van de tijd zijn we genoodzaakt geweest om zaken centraal aan te pakken en daarmee effectiviteit en rendement te verhogen. Zo is bijvoorbeeld de salarisadministratie van alle medewerkers van parochies gecentraliseerd evenals de mogelijkheid om te beleggen via de beleggingsrekening. Dit is een service van het bisdom aan parochies om het geld dat ze hebben veilig en verantwoord te beleggen.”

Laagdrempelig
Medewerkers van de afdeling financiën controleren de jaarrekeningen van parochies ter plaatse. Gerard de Rooij: “Hierdoor hebben ze een gezicht voor de parochies en zijn we gekend. Het bisdom is voor parochiebestuurders laagdrempelig geworden. Misschien is dit wel de grootste verandering. Toen ik hier kwam, keek men erg tegen het bisdom op. Nu is dit niet meer het geval en zijn we meer dienstverlenend ten behoeve van de parochies.”

Werk als roeping
Gerard de Rooij is blij dat hij dit werk mag doen. “Ik beleef mijn werk als een roeping. Ik mag mijn capaciteiten voor Kerk en bisdom inzetten. Het geloof loopt in dit werk door mijn leven heen.”

Volgens de econoom is dit ook merkbaar in de sfeer op het bisdomkantoor. “Voordat ik op het bisdom kwam, werkte ik in de commerciële sector. Daar stond niet de mens maar het geld centraal. Er was sprake van ellebogenwerk. Op het bisdom heerst een menselijke sfeer. Mensen zijn elkaar toegedaan in vreugde en verdriet. Natuurlijk is er ook wel eens onderlinge ruis, maar niet zo als in het bedrijfsleven.” En: “Onze gelovige houding heeft ook invloed op beslissingen die we nemen.”.

Taken van een econoom vanuit het kerkelijk recht
De taak van de econoom is omschreven in het Wetboek van het Kerkelijk Recht (Can. 494). Elk bisdom is verplicht een econoom te benoemen. Deze is verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van de goederen van het bisdom. Deze bestaan in het bisdom van Breda uit aandelen, obligatieleningen en onroerend goed.

Daarnaast zijn parochies, caritasinstellingen en Katholieke Kerkelijke Instellingen volgens hun Algemeen Reglement verplicht hun jaarrekening te laten controleren en hun begroting goed te laten keuren door de bisschop. De bisschop heeft de econoom gemachtigd deze goedkeuring namens hem te mogen verlenen.

Parochies zijn ook verplicht toestemming aan het bisdom te vragen voor daden van buitengewoon beheer als het aanvaarden van erfenissen en de verkoop c.q. aankoop van onroerend goed. De econoom speelt hierin een adviserende rol. Daarnaast adviseert hij de parochies bij hun financiële beleid.

Overige functies
In het bisdom Breda stuurt de econoom tevens de Zakelijke Dienstverlening aan. Hieronder vallen de afdelingen financiën, bouwzaken, pr en informatie en juridische zaken.

Gerard de Rooij bekleedt verschillende kerkelijke nevenfuncties. Hij is betrokken bij diverse landelijke instellingen als de Nationale Raad voor Liturgie, de Bisschoppelijke Commissie voor de Media, het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen, de verzekeringsmaatschappij Donatus, de beleidssector Roepingen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie én de automatisering. Gerard de Rooij is ook bestuurslid van de Vereniging van de Catechisten en directeur van Bovendonk Beheer b.v..
 

Andere berichten