Dringende oproep paus Franciscus: bid mee voor vrede in Irak

12 augustus 2014

Paus Franciscus heeft op 7 augustus jongstleden een dringende oproep uitgedaan aan de Kerk wereldwijd om mee te bidden voor vrede in Irak. Hij spreekt lokale kerkgemeenschappen aan, maar ook individuele gelovigen om te bidden voor de getroffen bevolkingsgroepen in het door geweld geteisterde Irak.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft al eerder opgeroepen om aanstaande vrijdag op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te bidden voor de vervolgde christenen met name in het Midden-Oosten. De oproep tot gebed van paus Franciscus onderstreept nogmaals de zorg die er is voor alle Irakezen die nu met grof geweld op de vlucht worden gejaagd.

Hier volgt de verklaring die door het persbureau van het Vaticaan namens de Heilige Vader naar buiten is gebracht:

De Heilige Vader volgt met grote zorg de dramatische nieuwsberichten die hem bereiken vanuit het noorden van Irak en die betrekking hebben op de weerloze bevolking. In het bijzonder worden de Christelijke gemeenschappen getroffen: het is een volk dat op de vlucht is geslagen uit de eigen dorpen, als gevolg van het geweld dat deze dagen is losgebarsten en dat de regio verwoest.

Tijdens het Angelusgebed van 20 juli jl. heeft paus Franciscus in droefheid uitgeroepen: “Onze broeders en zusters worden vervolgd, ze worden verdreven, ze moeten hun huizen verlaten zonder de mogelijkheid te hebben ook maar iets mee te nemen. Aan deze gezinnen en deze mensen wil ik uitdrukking geven van mijn nabijheid en mijn voortdurende gebed. Geliefde broeders en zusters die zo vervolgd worden: ik weet hoe zeer jullie lijden, ik weet dat alles jullie ontnomen is. Ik ben met jullie in het geloof in Hem die het kwaad overwonnen heeft!”

In het licht van deze vreselijke gebeurtenissen, hernieuwt de Heilige Vader zijn geestelijke nabijheid bij al degenen die deze uiterst pijnlijke beproeving moeten doorstaan en sluit hij aan bij de hartstochtelijke oproepen van de lokale bisschoppen. Samen met hen verzoekt hij, voor hun gemeenschappen die zo veel lijden doorstaan, de gehele Kerk zich te verenigen in een onophoudelijk gebed om de gave van vrede af te smeken bij de Heilige Geest.

Zijne Heiligheid doet bovendien een dringend beroep op de Internationale Gemeenschap, opdat er een einde wordt gemaakt aan de humanitaire ramp die zich voltrekt. Hij roept op om zich in te zetten voor de bescherming van al degenen die geraakt of bedreigd worden door geweld en om de noodzakelijke hulpmiddelen te garanderen – vooral die middelen die het meest urgent zijn – voor het grote aantal mensen dat op de vlucht is geslagen en wier lot volledig afhangt van de solidariteit van anderen.

De paus doet een beroep op het geweten van iedereen en tot iedere gelovige herhaalt hij: “De God van vrede wekt in ieder van ons een authentiek verlangen op naar dialoog en verzoening. Het geweld wordt niet overwonnen door het geweld. Het geweld wordt overwonnen door de vrede! Laten we bidden in stilte, verzoekend om vrede; iedereen, in stilte…Maria Koningin van de vrede, bid voor ons!” (Angelusgebed van 20 juli 2014)

Rome, 7 augustus 2014

(Bron: www.rkkerk.nl)
 

Andere berichten