Drie middagbijeenkomsten over ‘vriendschap’

30 augustus 2010

Bisdombedevaart Padua en Assisi

Van 22 tot 29 oktober 2011 vindt de bisdombedevaart plaats naar Padua en Assisi met als thema de vraag van Franciscus: ‘Heer, wat wilt Gij dat ik doe?’ Als voorbereiding hierop organiseert het bisdom op 28, 29 en 30 september drie middagbijeenkomsten als ‘driedaagse’ over Franciscus en franciscaanse spiritualiteit.

De bedevaart is een uitnodiging om op weg te gaan met de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara van Assisi en de heilige Antonius van Padua. De bedevaart is tevens een uitnodiging om de vraag ‘wat wilt Gij dat ik doe?’ ook persoonlijk te overwegen.

“Bedevaarten smeden banden tussen mensen die samen in geloof op weg zijn,” zegt bisschop Van den Hende. De bisschop schreef een brief aan pastorale beroepskrachten over de bisdombedevaart en de Wereldjongerendagen, die ook in 2011 plaatsvinden. “Naast een fysieke tocht is een pelgrimage een geestelijke weg, een ‘pelgrimage van het hart’. Pelgrimages zijn daarmee een goede gelegenheid tot het geloofsinhoudelijke gesprek,” aldus de bisschop.

Daarom organiseert het bisdom op 28, 29 en 30 september drie middagbijeenkomsten als ‘driedaagse’ over Franciscus en franciscaanse spiritualiteit. Drie bijzondere inleiders zullen spreken over Franciscus en Clara en vriendschap met Christus, vriendschap met de armen, vriendschap met elkaar. Door elke middag één inleiding te organiseren en deze te spreiden over drie dagen hoopt het bisdom zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen een deel van het programma mee te maken.

‘Driedaagse’ over Franciscus en franciscaanse spiritualiteit
(Michaelkerk Hooghout 67, Breda)

• Dinsdagmiddag 28 september, 15.00 uur
‘Wat wilt Gij dat ik doe?’: vriendschap met de armen
De zending van de heilige Franciscus, in de wereld van toen en nu
Inleiding: Willem Marie Speelman (Faculteit Katholieke Theologie, Franciscaans Studiecentrum www.franciscaans-studiecentrum.nl)
• Woensdagmiddag 29 september, 15.00 uur
‘Wat wilt Gij dat ik doe?’: vriendschap met Christus
Roepinggeschiedenis van de heilige Franciscus en de heilige Clara
Inleiding: zuster Marianne van Haastrecht osc, claris van de gemeenschap ‘De Bron’ te Nijmegen (www.clarissen.nl)
• Donderdagmiddag 30 september, 15.00 uur
‘Wat wilt Gij dat ik doe?’: vriendschap (broederschap, zusterschap) met elkaar
In geloof met elkaar verbonden, het gemeenschapsleven bij de heilige Franciscus
Inleiding: broeder Jan van Beeck ofm (www.stilleretraites.nl)

Vriendelijk verzoek u aan te melden via het formulier op deze website of via T 076 5223444, E bisdombedevaart@bisdombreda.nl. (Aanmelden voor de bisdombedevaart is nog niet mogelijk. Wel kunt u al uw interesse voor deelname kenbaar maken via bisdombedevaart@bisdombreda.nl.)
 

Andere berichten