DPR over de ‘levende stenen’ van het kerkgebouw

22 september 2009

Op vrijdag 18 september kwam in Ossendrecht de Diocesane Pastorale Raad (DPR) bijeen. Op deze bijeenkomst stond het gesprek over de ‘levende stenen’ van het kerkgebouw centraal: de gelovigen. De DPR gaf zo een vervolg aan de vorige bijeenkomst over het kerkgebouw in mei 2009. De DPR vergadert enkele malen per jaar over inhoudelijke thema’s.

Op vrijdag 18 september verzorgde vicaris-generaal Vincent Schoenmakers een inleiding als opmaat tot het gesprek in de DPR. In zijn inleiding maakte hij gebruik van het boek ‘Aan de vruchten kent men de boom’. Dit is een proefschrift van Menco van Koningsveld, theoloog en diaken van het aartsbisdom Utrecht en tevens verbonden aan de priester-en diakenopleiding Bovendonk. Het boek is een praktisch-theologische studie over de activiteit en de vitaliteit van de parochie.

‘Antwoorden’
Vicaris Schoenmakers: “De auteur heeft, zeg maar vanuit het geloof voorop, het uitgangspunt dat de kerkelijke gemeenschap ‘beweging van de Geest’ is. De Kerk begint niet aan deze, maar aan gene zijde. De activiteiten die in de parochieopbouw worden ondernomen zijn daardoor meer ‘antwoorden’ dan ‘activiteiten’.”

“Het Nederlandse woord Kerk komt van Kuriakè, wat betekent: gemeenschap door de Heer (Kurios) bijeengeroepen. God brengt mensen samen. De Kerk is gemeenschap, bezield en vergaderd door de Geest, gericht op gemeenschap met en navolging van Jezus Christus.” Op die wijze worden de gelovigen ingevoegd als levende stenen.

Bouwen aan het huis van de Heer
In het verlengde van het proefschrift van Menco van Koningsveld stelde de vicaris enkele vragen voor het gesprek van de DPR, want: “Bouwen en sjouwen we zelf of zijn wij ‘levende stenen’ in de bouw van de geestelijke tempel (I Petrus), een huis dat door de Heer wordt gebouwd? Als de Heer het huis niet bouwt, zwoegen tevergeefs de bouwers (Psalm 127).”

Dit betekent dat de parochie kritisch moet blijven aangaande zichzelf. Vrijwilligersgroepen van de parochie sluiten soms de rijen (‘het is onze parochie’). Dit kan ten koste gaan van de gerichtheid op anderen die nog niet tot de groep behoren. Ook moet het besef levend blijven dat de parochie deel is van een groter geheel: er is een relatie met andere parochies, het bisdom, de parochie is onderdeel van de wereldkerk.

Vicaris-generaal Schoenmakers: “Het pastoraal leiderschap in de Kerk moet bedacht zijn op het bewaken van de kwantiteit en kwaliteit van het pastoraal werk. Een breed kwalitatief aanbod is nodig op de gebieden van liturgie, catechese, diaconie en parochieopbouw. Zo worden ontwikkelingen tegengaan die de vitaliteit van parochies bedreigen.”

De DPR
De DPR is samengesteld uit delegaties van de drie afzonderlijke dekenaten in het bisdom. Ieder delegatie bestaat uit tien leden. Zowel lekengelovigen als ambtsdragers, pastorale beroepskrachten en religieuzen hebben zitting in de raad.
 

Andere berichten