Download nu het roepingenmagazine

25 april 2018

Vanwege de vernieuwde roepingcampagne op www.roeping.nu verscheen een speciaal bisdommagazine ‘Op weg gaan met Christus: De roeping tot liefhebben’. “Tegenwoordig kun je op vele plekken het pleidooi horen om te luisteren naar de stem van je hart en dat te volgen, waarheen het ook leidt,” schrijft bisschop Liesen in het openingswoord. “Dat appelleert aan ieders verlangen en aan ieders levenstaak om een waarlijk goed leven te leiden.”

“In dit magazine komen mensen aan het woord die willen luisteren naar wat God in hun hart heeft gelegd. Daarbij zijn ze de intensieve weg gegaan van de onderscheiding. Soms klinken in je hart op het eerste gehoor verschillende stemmen door elkaar. De weg van de onderscheiding ga je dus beter niet alleen.”

“De bemoedigende boodschap van het getuigenis van de mensen in dit roepingenblad
is, dat je gaandeweg kunt leren de stem van God te onderscheiden en daarbij tegelijk
jezelf beter leert kennen. Roeping is een kwestie van Christus persoonlijk leren kennen en jezelf helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan gebeurt er ook echt iets met je. Je komt als mens tot je recht, want je bent geschapen om lief te hebben en bemind te worden.”

Parochies in het Bisdom Breda kunnen gratis exemplaren opvragen voor verdere verspreiding via magazine@bisdombreda.nl

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten