Download nu het Bisdom Magazine over ‘Gaudete et exsultate’

21 november 2018

Iedereen is geroepen tot heiligheid. Dat is, kort gezegd, de boodschap die paus Franciscus geeft in zijn exhortatie ‘Gaudete et exsultate: Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld’. De tekst verscheen in april 2018. Het nieuwe Bisdom Magazine besteedt er uitgebreid aandacht aan. Het blad werd vorige week verzonden aan abonnees en kan nu op de bisdomwebsite worden gedownload.

In het document van 177 paragrafen benadrukt de paus dat God wil “dat wij heilig zijn” en ons niet “tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan”. We moeten het wezenlijke zoeken, benadrukt paus Franciscus: “In het middelpunt staat de liefde. De heilige Paulus zegt dat wat werkelijk telt, ‘geloof zich uitend in liefde’ is (Gal. 5, 6). Wij zijn geroepen om nauwkeurig zorg te dragen voor de liefde.”

  • Download het magazine met onder meer de volgende bijzondere artikelen:
    Zo bijzonder is een heiligverklaring
    Leven met God
    Niet nadoen, maar navolgen
    Patroonheiligen van parochies

Parochies in het Bisdom Breda kunnen gratis extra nummers bestellen voor verdere verspreiding via E magazine@bisdombreda.nl

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten