Download het Jaarverslag 2017 van het Bisdom Breda

21 februari 2018

Op 17 februari verscheen het Jaarverslag 2017 van het Bisdom Breda. Het jaarverslag is nu ook gepubliceerd als downoad op deze website. “Een verslag selecteert belangrijke momenten en houdt ze vast en functioneert zo voor ons als geheugensteun: allereerst omwille van de dankbaarheid voor wat in het afgelopen jaar met Gods genade mogelijk was,” schrijft bisschop Liesen in het voorwoord.

“Dit jaarverslag is een collectieve reisgids van geloofsmomenten van velen uit ons bisdom en het nodigt uit om dankbaar terug te kijken en tegelijk de persoonlijke verhouding met God te verdiepen en de band met elkaar te versterken,” aldus de bisschop.

 

Andere berichten