Download het Jaarverslag 2016

24 februari 2017

Deze week ontvangen abonnees het Bisdom Magazine. Het eerste nummer van het jaar is het Jaarverslag 2016. Dit jaarverslag kan nu ook gedownload worden vanaf deze website. In het Magazine is een overzicht opgenomen van het kalenderjaar 2016. De uitgave bevat een overzicht van de deelname aan het kerkelijk leven, een financieel overzicht en personeelsmutaties. Verder is informatie van het Sint Franciscuscentrum en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk opgenomen.

Bij het Magazine is een brief gevoegd, waarin bisschop Liesen steun vraagt voor de opleiding van priesters en diakens voor het Bisdom Breda. “Het eerste en belangrijkste is het voortdurend gebed om roepingen,” schrijft de bisschop. “De Psalmist zegt hierover: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Psalm 127,1). Gebed is én blijft het fundament van het roepingenwerk, waarvan de vorming van de kandidaten een onderdeel is.” Daarnaast zijn er voor de studenten goede voorzieningen nodig.

De advertentie op de achterzijde van het Magazine sluit hierbij aan en vraagt een bijdrage voor de Mgr. Frenckenstichting. Giften kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Frenckenstichting Breda o.v.v. Gift opleiding. De Mgr. Frenckenstichting heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. U kunt uw gift van de belasting aftrekken.

Lid worden van de gebedskring roepingen kan via E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

2017-02-24 SteunMgrFrenckenStichting_500pix

Andere berichten