Download het Bisdom Magazine ‘Herbergzaam van hart’

27 juni 2018

Toen in de jaren 2014-2016 veel vluchtelingen, met name uit Syrië, naar Nederland kwamen, was er een grote vraag naar opnameplaatsen. De AZC’s puilden uit en overal moest er noodopvang gecreëerd worden. In de christelijke kerken was er naast materiële zorg vooral oog voor de geestelijke zorg, verbonden met de religieuze beleving van de vluchtelingen.

In 2015 schreven de Nederlandse bisschoppen de brief ‘Herbergzaam Nederland’ over de opvang van vluchtelingen. Op dat moment waren er wereldwijd ongeveer 60 miljoen vluchtelingen en ontheemden. Het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat aantal is daarna nog gestegen. Mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld, discriminatie en vervolging, extreme armoede of klimaatverandering.

“De overgrote meerderheid zoekt bescherming in eigen land of in een buurland,” schreven de bisschoppen. “De omstandigheden in opvanglocaties zijn echter slecht en de kampen zijn overbelast door het hoge aantal vluchtelingen. Om aan deze uitzichtloze situatie te ontsnappen kiest een deel van de vluchtelingen ervoor om naar Europa te reizen. Uiteindelijk zijn zeer risicovolle reizen de enige mogelijkheid om naar Europa te komen.”

In die context startte het Bisdom Breda het project Vluchtelingen voor Vluchtelingen (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018). Het Bisdom Magazine ‘Herbergzaam van hart’ doet verslag van activiteiten die binnen dit project plaatsvonden, geeft tips voor parochies en laat zien hoe christenen uit het Midden-Oosten hun geloof beleven in een nieuwe context.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten