Download het Bisdom Magazine: Geloven in de parochie

19 december 2016

Download het nieuwe Bisdom Magazine. Deze ‘parochieglossy’ staat geheel in het teken van het geloof in de parochies van de regio Alphen-Gilze. Lees mee met de uitdagingen die pastoor Jos Demmers signaleert voor de parochies en lees over de kansen voor gezinspastoraat, diaconie en caritas en de opbouw van jongerenwerk.

Het Bisdom Magazine is toegestuurd aan abonnees. Parochies in het bisdom Breda kunnen voor verdere verspreiding gratis extra exemplaren opvragen via magazine@bisdombreda.nl.

2016-12-12-covermagazine_500pix

Andere berichten