Download de Open Kerkendag kleurplaat

15 november 2017

Het Bisdom Breda verspreidt een kleurplaat die parochies kunnen gebruiken tijdens de Brabantse Open Kerkendag (26 november 2017). De kleurplaat is aan parochies verstuurd samen met exemplaren van het Bisdom Magazine en het hierin opgenomen katern over het kerkgebouw.

Er is per post één kleurplaat verstuurd. Parochies kunnen deze kopiëren. De kleurplaat kan ook worden gedownload vanaf deze website (zie onderaan dit bericht). Parochies kunnen extra magazines en katernen bestellen via Monique van Delft (mvdelft@bisdombreda.nl).

Het andere materiaal, zoals de vlag die de deelnemende kerken uit kunnen hangen, wordt verspreidt via het overleg van de pastoors en teamleiders.

Parochies in de provincie Noord-Brabant konden zich tot 12 november aanmelden voor de Brabantse Open Kerkendag. Zeeuwse parochies konden zich melden via het vicariaat Middelburg.

Voor het overzicht op de website van de Brabantse Open Kerkendag zie www.openkerkenbrabant.nl

Download

 

Andere berichten