Download Bisdommagazine ‘Muziek in de Kerk: Wie zingt bidt tweemaal’

26 november 2013

Op zondag 24 november verscheen een speciaal Bisdommagazine bij de afsluiting van het Jaar van het Geloof in het bisdom van Breda. De afsluiting en ook het magazine stonden in het teken van kerkmuziek.

Het openingsartikel is van broeder Bruno Wilderbeek ocso, die op 24 november een inleiding hield. In het magazine zegt hij: “Muziek is niet zichtbaar. God ook niet. Daarom is muziek in het algemeen en de zang in het bijzonder hier zo geschikt als bemiddelingsinstrument. Het goddelijke kan zich in klanken manifesteren zonder zijn onzichtbaarheid, zijn ongrijpbaarheid, op te geven.”

Verschillende artikelen gaan vervolgens in op muziek en geloof. Zingen verbindt mensen en in zang wordt het gevoelen van een mens bijzonder aangesproken. Verschillende mensen in het blad getuigen daarvan.

Het magazine besteedt ook uitgebreid aandacht aan de CD ‘Kom, heilige Geest’ die werd gepresenteerd op 24 november. De bijstand van de heilige Geest is onontbeerlijk voor het beleven en uitdragen van het geloof. Met de bijstand van de heilige Geest hebben christenen door alle tijden heen de kracht gevonden om te geloven en van hun geloof te getuigen. De CD is daarom echt een diocesane bijdrage aan het Jaar van het Geloof.

Gratis exemplaren voor parochies
Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren van het Bisdommagazine bestellen via magazine@bisdombreda.nl.

Download het Bisdommagazine.

Inhoud
– Quis cantat, bis orat: Wie zingt, bidt dubbel – broeder Bruno Wilderbeek ocso
– Gezangen en liederen in de eredienst – Bas Suijkerbuijk
– Muziek verbindt mensen: Cees de Bruijn, Sandra den Exter, Ton Stevens, Natan van Doorn
– Bidden om roepingen: Kom, volg Mij (gebedsestafette)
– Muziek-CD ‘Kom, heilige Geest’ – Hans de Jong
– ‘Meldt aan de volkken de heerlijkheid van de Heer’
– Kom heilige Geest – Ben Hartmann
– Wat zing je… – Vincent Schoenmakers
– Liederen kiezen voor de liturgie – Redactie Bisdommagazine
– Jongeren zijn gevoelig voor goede kerkmuziek: Interview met Jan Willems – Hans de Jong
– Liefde voor het Gregoriaans: Interview met zr. Marie-Louise Egbers – Hans de Jong
– Geloven in muziek – diaken Vincent de Haas
– Kerk in de steigers: De Sint Joost kapel – Hans de Jong en Frank van der Linden

Cover van het Bisdommagazine.

Andere berichten