Donderdag 1 september: gebedsdag voor de zorg voor de Schepping

30 augustus 2016

Opnieuw nodigt paus Franciscus gelovigen uit om wereldwijd op 1 september te bidden voor de schepping. Vorig jaar werd deze wereldgebedsdag voor de schepping voor het eerst in de Rooms-Katholieke Kerk gehouden, aansluitend bij een gewoonte die al langer bestaat in de Orthodoxe kerken.

In juni 2015, bij de publicatie van de encycliek ’Laudato si’, kondigde paus Franciscus de jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping al aan. Hij onderstreepte dat respect en zorg voor het milieu horen bij de verantwoordelijkheid en gelovige inzet van iedere christen. De paus spreekt over een integrale ecologie.

Wanneer het gaat om het milieu, spreekt de paus heel bewust over: de schepping. Op deze manier wordt het geloof tot uitdrukking gebracht dat het leven van onze wereld een geschenk is van God die alles gemaakt heeft; dat God aan de oorsprong staat van ons leven; dat Hij aan de mensen de zorg voor de schepping heeft toevertrouwd.

Ook spreekt de paus over het milieu als een ’gemeenschappelijk huis’. In dit licht dienen de rijkdommen van de wereld ten goede te komen aan alle mensen. Vanuit dit gelovig besef -met oog voor het algemeen welzijn- wordt voortdurende solidariteit gevraagd met alle mensen, vooral met hen die door armoede gebrek lijden en die in nood zijn.

Zo bezien, heeft goede zorg voor de schepping ook alles te maken met vrede en veiligheid in onze wereld. Niet voor niets schreef paus Benedictus XVI in 2010 bij gelegenheid van de wereldgebedsdag voor de vrede (ieder jaar op 1 januari): "Het milieu moet gezien worden als Gods gave aan alle mensen en het gebruik dat wij ervan maken brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee voor heel de mensheid [..] Als we de schepping zien als een gave aan de mensheid, helpt ons dat de roeping en de waarde van de mens te begrijpen".

Paus Johannes Paulus II schreef bij gelegenheid van de wereldgebedsdag voor de vrede op 1 januari 1990 een boodschap met de titel: "Vrede met God, vrede met heel de schepping". In deze boodschap riep hij op tot nieuwe solidariteit: solidariteit tussen alle landen, rijke én arme. De paus zag de problemen met betrekking tot de ecologie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van heel de mensheid. St. Franciscus werd genoemd als groot voorbeeld: "het getuigenis van Franciscus van Assisi laat zien dat we vanuit de vrede met God ons beter kunnen toeleggen op de vrede met de schepping, en dit is onlosmakelijk verbonden met de vrede tussen alle volken", aldus paus Johannes Paulus II.

Met het oog op 1 september aanstaande, bij gelegenheid van de wereldgebedsdag voor de schepping in het heilig jaar van barmhartigheid (2016), zegt paus Franciscus dat het zorgen voor de schepping een daad van barmhartigheid is aan ons gemeenschappelijk huis.

 

Andere berichten