Dit zijn de kerngegevens uit het Jaarverslag 2018

13 februari 2019

Binnenkort verschijnt het eerste Bisdom Magazine van het kalenderjaar als ‘Jaarverslag 2018’. Per maand komen hierin verschillende hoogtepunten van het jaar langs. Het magazine bevat verder informatie van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en van het Sint Franciscuscentrum. Daarnaast is de financiële paragraaf opgenomen, zoals die is opgesteld door de econoom van het bisdom. Ook publiceert het blad de personeelsmutaties en kerngegevens.

Deze kerngegevens zijn nu hier te downloaden als voorpublicatie. De kerngegevens gaan over parochies en kerkgebouwen, de deelname aan het kerkelijk leven, het aantal priesters en diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn in het parochiepastoraat.

Bij de deelname aan het kerkelijk leven zijn cijfers opgenomen van de jaren 2007, 2012 en 2017, en het aantal parochies en kerkgebouwen in het aangegeven jaar. Daarbij is ook de percentuele verandering opgenomen, met het verloop over vijf jaar (2012-2017) en het verloop over 10 jaar (2007-2017).

NB In het overzicht parochies en kerkgebouwen staat bij West Zeeuws Vlaanderen ten onrechte H. Maria Magdalena parochie vermeld. Dit moet zijn Parochie H. Andreas.

Diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje 2018. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten