Dit zijn de goede doelen voor de chrismamis

14 maart 2019

Op woensdag 17 april wordt de chrismamis gevierd. Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de celebrant van de chrismamis.

Uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen wordt een afvaardiging uitgenodigd naar deze viering. Na afloop van de viering ontvangen zij in de kerk de olie voor de doopleerlingen, voor de ziekenzalving en het heilig Chrisma.

Iedere parochie of instelling en elk klooster wordt vriendelijk gevraagd om naar de chrismamis een kleine gave mee te brengen. De caritas van de Sint Augustinusparochie te Breda heeft voor deze chrismamis twee projecten uitgezocht: Kinderen in het Amphia Ziekenhuis te Breda en de Voedselbank Breda.

Naast een vertegenwoordiging uit alle parochies is ook de aanwezigheid van de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen van belang. Ook de deelname van de emeriti-priesters en -diakens en de gepensioneerde pastoraal werk(st)ers wordt op hoge prijs gesteld. De viering staat open voor alle belangstellende gelovigen in het bisdom.

De chrismamis 2019 vindt plaats op woensdag 17 april om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen.

  • Kinderen in het Amphia Ziekenhuis:
    Het Amphia Ziekenhuis in Breda realiseert de nieuwbouw van een afdeling kindergeneeskunde. Kinderen die voor langere tijd moeten worden opgenomen tobben niet alleen met hun ziekte en de behandeling, maar voelen zich ook verloren, zo los van thuis. De mensen van het Amphia willen hun ziek zijn draaglijker maken door een sfeer te bieden die warm, welkom en gastvrij aanvoelt. Een beetje thuisgevoel laten ervaren. Kinderen mogen een hele wand van hun eigen patiëntenkamer naar hartenlust versieren met grote kleurige plakfiguren. Met duurzame materialen voor een jarenlang en steeds herhaalbaar gebruik.
    Bijdragen voor dit project kan door papiergeld in een enveloppe mee te brengen naar de chrismamis op 17 april, of door overmaking van een bedrag op NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v. Caritas parochie H. Augustinus o.v.v. Kind in Amphia.
  • Voedselbank Breda:
    De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Gezinnen en alleenstaanden met een krappe beurs zitten soms aan de grond. Zeker als er van de uitkering vrijwel niks overblijft na betaling van de vaste lasten, van de schuldaflossing en schuldsanering en al die keren dat er onverwachte uitgaven zijn. Slapen op de grond en broodnood zijn onder ons. Uitzichtloos. Gelukkig kun je dan tijdelijk terecht bij een Voedselbank, zoals ook Breda die kent. De Caritas vraagt om levensmiddelen in natura: gezond en houdbaar verpakt. Rijst, meel, soepen, blikgroenten, koffie en thee, wasmiddelen, kinderluiers grote maat, enz. Alles wat nodig is in een gezin.
    Bijdragen kan door een pakket af te geven bij de ingang van de Willibrorduskerk in Teteringen, voorafgaand aan de chrismamis.

Inzameling bij de chrismamis. (Oudenbosch 2014, foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten