Dit zijn de diaconale doelen van de chrismamis 2018

21 februari 2018

In de Goede Week wordt de chrismamis gevierd in het vicariaat Middelburg op woensdag 28 maart om 19.00 uur. De chrismamis wordt gevierd in de parochiekerk van Sint Joseph te Roosendaal. Gastparochie is de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij het heilig Chrisma. Volgens goed gebruik houden parochies, gemeenschappen en instellingen hierbij een inzameling voor een diaconaal doel. De caritas van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal heeft voor de chrismamis 2018 twee projecten uitgezocht: de Voedselbank Roosendaal (gave in natura) en de Gemeenschap Sant’Egidio, Roosendaal (geld in een envelop).

Elke parochie kan met zijn caritasinstelling onderling overleggen welk van deze twee doelen wordt gekozen voor de mee te nemen offergave.

Voedselbank Roosendaal (gave in natura)
De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Jos de Bruijn, oud-lid van Caritas Sint Norbertusparochie en vrijwilliger van de Voedselbank Roosendaal, zegt het volgende: “De Voedselbank bestaat in onze gemeente al tien jaar en is bedoeld voor mensen die vaak buiten hun schuld in financiële problemen zijn beland. Deze mensen worden door gemeentelijke instanties en het bestuur van de Voedselbank gecontroleerd op inkomen. Als men aan de criteria voldoet, kunnen deze mensen drie jaar lang eenmaal per week een voedselpakket komen halen. Namens de Caritas van de Sint Norbertus parochie en de Protestantse gemeenschap Roosendaal (Kruiskerk) verdelen wij viermaal per jaar iets extra’s in de pakketten en wel met Pasen, de zomervakantie, de herfstvakantie en met Kerstmis. Deze extra’s worden betaald door de gezamenlijke kerken. Zo ziet u dat als u levensmiddelen meebrengt naar de chrismaviering, deze zeker goed terecht komen en daarvoor nu reeds onze hartelijk dank.”

De medewerkers van de Voedselbank hebben een voorkeur uitgesproken voor zeepproducten die relatief duur zijn voor klanten van de Voedselbank: zeep voor de wasmachine, shampoo, douchegel, stukken zeep.

Gemeenschap Sant’Egidio, Roosendaal (geld in een envelop)
De caritas van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal vraagt om financiële steun voor de Gemeenschap Sant’Egidio in Roosendaal. De bijdrages die tijdens de chrismamis worden verzameld, worden gereserveerd voor drie activiteiten. De eerste activiteit is de School van vrede. Dit is een Speel- en Leerhuis voor basisschoolleerlingen en Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs. De tweede activiteit is Het Maatjesproject van contact met en aandacht voor senioren. De derde activiteit is ‘Een andere Kerst’. Dit is een familiefeest op Eerste Kerstdag voor mensen die geen familie hebben.

Sant’Egidio baseert zich op het evangelie. Dienen is daarbij het kernwoord. Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om te worden gediend, maar om te dienen” (Marcus 10,45). Voor meer informatie, zie: www.sint-norbertusparochie.nl/santegidio

Foto van de chrismamis 2017 in de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten