Dit is het collecteschema 2019

7 november 2018

Het collecteschema 2019 is verzonden aan parochies in het Bisdom Breda. Het collecteschema werd verstuurd aan pastorale beroepskrachten, parochiebesturen en PCI-besturen.

Het collecteschema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2019. Daarnaast zijn caritascollectes opgenomen, zoals vastgesteld door het bestuur van het Bisdom Breda.

Het is aan de parochiebesturen zorg te dragen voor de collectes die door de Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de PCI-besturen zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. Beide worden gevraagd hierover onderling overleg te hebben.

(Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten