Dit is de maker van het beeld van de Barmhartige Samaritaan

19 april 2017

Op zondag 23 april 2017 onthult bisschop Liesen in Hulst een beeld van de Barmhartige Samaritaan. Het beeld is een aandenken aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De beeldhouwer Jan Tolboom uit Leusden heeft het natuurstenen beeld vervaardigd. Jan Tolboom noemt zichzelf eerder ‘restauratie steen- en beeldhouwer’. Na zijn opleiding als steenhouwer is hij in de restauratiesteenhouwerij van de firma Jurriens in Utrecht gaan werken. Nadat hij op verschillende locaties veel ervaring kon opdoen, is hij bedrijfsleider geworden. In die twintig jaar heeft hij met een team van jonge steenhouwers door het hele land heen aan restauraties gewerkt.

Omdat er bij de grote restauraties, zoals onder andere de Domkerk en de basiliek van Oudenbosch, een groot gebrek was aan beeldhouwers en hij van zichzelf wist dat hij dat ook zou kunnen is hij zich hierin gaan bekwamen. Hierin werd hij begeleid en onderricht door de rijksbeeldhouwer de heer J. Slinger. In diens atelier is hij op klassiek wijze opgeleid in het ontwerpen en kopieëren van beeldhouwwerk. Ook en vooral de kennis van natuursteen, de verschillende vindplaatsen en de toepassing zijn hem in die periode van ongeveer zes jaar bijgebracht.

Start van een eigen atelier
In zijn functie als bedrijfsleider deed hij veel ervaring op omtrent niet alleen steen- en beeldhouwwerk, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering en acquisitie. In 1992 is hij een eigen atelier gestart. In hetzelfde jaar werd hem gevraagd door het Bedrijfschap Natuursteen anderhalve dag in de week les te geven bij het R.O.C. in Nieuwegein aan de kaderopleiding natuursteenbewerken. Hij heeft dit elf jaar gedaan. Jan Tolboom: “Het werken als docent was vermoeiend, maar het was altijd weer bijzonder als de leerlingen de klas uitgingen en in de deur de opmerking maakten: ‘Bedankt Jan!’”

Jan Tolboom: “Het besluit om een eigen atelier te beginnen is bijzonder goed geweest. In de afgelopen 25 jaar is er doorlopend beeldhouwwerk gemaakt.” Hij noemt enkele hoogtepunten, zoals de beelden op de basiliek van Oudenbosch en vooral ook de beelden van paus Johannes Paulus II en van paus Johannes XXIII die in de basiliek staan. Van deze beelden is de Salvator op de koepel het meest opvallend. Om deze te mogen maken is hij aangewezen door zijn oud-leraar en rijksbeeldhouwer de heer Slinger. De beide beelden van paus Johannes Paulus XIII en van Johannes Paulus II noemt hij “bijzonder”, omdat deze een weerslag zijn van zijn eigen interpretatie. Een ander hoogtepunt in zijn werk zijn de beelden voor de St. Jan in Den Bosch. Jan Tolboom ervaart het als een groot vertrouwen in zijn vakmanschap dat hij hiervoor werd gevraagd.

‘Elkaar helpen maakt alles mogelijk’
Door vicaris Paul Verbeek werd hem gevraagd een beeld te maken van de Barmhartige Samaritaan dat geplaatst zal worden in de tuin van de basiliek van Hulst. Het onderwerp spreekt hem aan vanwege de boodschap. “Hulp aan de behoeftigen is heden ten dage erg actueel. Vanuit de Bijbel, maar ook van huis uit, is mij altijd voorgehouden dat elkaar helpen alles mogelijk maakt.”

Jan Tolboom maakt het beeld van de Barmhartige Samaritaan. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten