Dirigenten- en organistendag in teken Heilig Jaar

6 oktober 2015

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid werpt zijn schaduwen vooruit. Dit was goed te merken op de dirigenten- en organistendag die het Sint Franciscuscentrum op de eerste zaterdag van oktober organiseerde.

Ongeveer vijftien dirigenten en organisten kwamen samen in de Roosendaalse Moeder Godskerk. De zangpedagoog Bas Ramselaar en Frans Bullens, dirigent en componist, verzorgden de workshops. Er werd aandacht geschonken aan de juiste houding tijdens het zingen en dirigeren, de klankkleur, de ademhaling en de stemvorming. Er was veel persoonlijke aandacht en de deelnemers kregen de gelegenheid zelf te dirigeren of het orgel te bespelen. Bas Ramselaar adviseerde de deelnemers nadrukkelijk de teksten van de liederen te bestuderen en zich eigen te maken voor het begin van de repetities.

Een van de hoogtepunten vormde het gezamenlijk aanleren van de hymne voor het heilig Jaar van de Barmhartigheid. De melodie van de hymne is een mix van Taizé-muziek en de traditionele psalmodie zoals deze in abdijen gepraktiseerd wordt. Het terugkerende refrein “en eeuwig duurt zijn barmhartigheid” is ontleend aan Psalm 136, de grote feesthymne. Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd deze onder orgelbegeleiding gezongen. De deelnemers oefenden de Engelse versie.

Voor de deelnemers was het een leerzame dag. Marina Stockman uit Hulst dirigeerde vol overgave de nieuw aangeleerde hymne. “Op 13 december wordt het Heilig Jaar geopend. Ook bij ons in de basiliek van Hulst,” vertelt Marina Stockman. “Het is waardevol dat we kennis maken met dit mooie lied. Op 13 december moeten we er als cantorij staan.” Ria van Schaik, dirigente in Woudrichem, waardeert de sfeer van de dag. “We zijn allemaal amateurs. Hier ontmoet je echte professionals. We leren van hen en we leren van elkaar. Het is ook dan ook niet erg als er eens iets mis gaat. Je hoeft je nergens voor te generen.”

 

Andere berichten