Dirigenten- en organistendag in Roosendaal

11 oktober 2012

Ongeveer 20 organisten en dirigenten kwamen zaterdag 6 oktober bijeen voor de jaarlijkse dirigenten- en organistendag die door de afdeling kerkmuziek en liturgie van het bisdom van Breda in samenwerking met de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging georganiseerd wordt.

De dag vond plaats in de Moeder Godskerk te Roosendaal. Evert Wagter, de voorzitter van de diocesane afdeling, memoreerde in zijn welkomstwoord de uitdagingen waar veel koren voor staan. Hij noemde met name de vergrijzing van de koren en het gegeven dat het in veel parochies en parochiekernen niet eenvoudig is kinderkoren op te richten en in stand te houden.

De diocesane medewerker voor kerkmuziek, Jan Schuurmans, ging in op de betekenis van de antwoordpsalm. Deze is, in de eucharistieviering, een integraal onderdeel van de dienst van het Woord. Hij staat dan ook in het lectionarium (het lezingenboek). De antwoordpsalm vormt het biddend antwoord op Gods Woord dat in de eerste lezing geklonken heeft. Elke zondag kent zijn eigen antwoordpsalm. Deze sluit zo nauw mogelijk aan bij de lezingen.

Schuurmans wees op de mogelijkheid om gedurende de liturgisch sterke tijden (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd en de Paastijd) gedurende een aantal weken dezelfde psalm te gebruiken, dit vanwege het praktisch nut. Binnen de liturgie gebruikt de Kerk in Nederland en Vlaanderen de psalmvertaling van de dominicaan Bronkhorst.

In werkwinkels oefenden de deelnemers zich in het dirigeren en orgelspelen. Evert Wagter, die ook dirigent is van het parochiekoor in de H. Maria Magdalenaparochie in Goes, en Lambert van Eekelen, kerkmusicus in de Immanuelparochie in Zevenbergen, verzorgden deze onderdelen. Op het eind van de middag voerden de deelnemers het geleerde uit.

 

Andere berichten