Diocesane zangdag rond Maria

8 oktober 2007

Ongeveer 130 enthousiaste zangers en zangeressen kwamen op zaterdag 6 oktober 2007 in de Sint Antoniuskathedraal in Breda. De persoon van Maria stond centraal. Voor velen was het ook een eerste kennismaking met bisschop-coadjutor Van den Hende. De Bredase afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging organiseerde deze dag in samenwerking met Jan Schuurmans, diocesaan medewerker voor kerkmuziek en koren.

Maria in het geloof
In het ochtendgedeelte zongen de aanwezigen Marialiederen, samen met de Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans en de Begijnhofschola, gedirigeerd door zr. Marie-Louise Egbers. Bisschop Van den Hende verzorgde een inleiding over Maria in het geloof van de Kerk. Systematisch behandelde hij de plaats van Maria in de H. Schrift en de traditie van de Kerk én Maria in de liturgie. Zo belichtte hij Maria als Moeder van God, staande in de heilsgeschiedenis van God en de mensen. Bij elk lied gaf hij een korte toelichting. Zo werd duidelijk dat de Nederlandstalige liturgie mooie bijbels geïnspireerde Marialiederen kent.

Hemelse zang
Zr. Marie-Louise Egbers en haar schola tekenden voor het middagprogramma. Hier werd duidelijk welke voorname plaats Maria in de liturgie van de Kerk heeft. Zorgvuldig legde Marie-Louise de verschillende genres binnen het gregoriaans uit. De deelneemsters leerden de verschillen tussen een hymne, een psalm, antifonen en cantieken (lofzangen ontleend aan de H. Schrift). Al lerende luisterden ze met opperste concentratie naar de prachtige, soms bijna hemelse, zang van de schola.


Zr. Marie-Louise Egbers.

Afscheid Hans Smout
De voorzitter van de diocesane Gregoriusvereniging, Hans Smout, nam tijdens deze dag afscheid. Myriam de Jong-Smits, de secretaris van het bestuur, prees hem voor zijn liefde voor de kerkmuziek. Myriam de Jong-Smits waardeerde vooral zijn aandacht voor de liturgische aspecten. “Elke bestuursvergadering na Kerstmis en Pasen hield hij een rondje en vroeg eenieder naar datgene wat hem in de liturgie van deze hoogfeesten had getroffen.”
Het bestuur kon nog geen opvolger presenteren.

Mogelijkheden voor de toekomst
De zorg voor de toekomst van de kerkmuziek hield de aanwezigen toch wel bezig. “De leden van koren zijn veelal ouder,” weet Agnes van de Bemt uit Etten Leur te melden. “Het is moeilijk jongeren te binden. Misschien moeten we werken aan projectkoren.”
Jan Schuurmans bevestigt deze tendens. “Bij de cantorij hadden we een aantal jongeren. Deze zijn afgehaakt, om verschillende redenen overigens. Soms zie je dat vijftigers weer lid worden. Het is niet moeilijk om zangers voor bepaalde gelegenheden als wijdingen te vinden. Het kan zijn dat de discipline die een kerkkoor vereist moeilijk is voor dertigers met een opgroeiend gezin. Misschien dat kinderopvang een oplossing biedt.”

Enthousiasme overheerst
De tevredenheid over het programma en de goede sfeer overheerst. Menigeen heeft ideeën opgedaan voor de eigen parochie. Lucy van Wezel (Halsteren) heeft genoten van het Gregoriaans. “Dit is ook een idee voor onze parochie. Het Gregoriaans heeft te lang onder het stof gezeten.”

Andere berichten