Diocesane Zangdag over muziek in ochtend- en avondgebed

23 februari 2015

Op zaterdag 18 april 2015 organiseren de Diocesane Sint-Gregoriusvereniging Breda en het Sint Franciscuscentrum een diocesane Zangdag met als thema ‘Muziek in ochtend- en avondgebed: kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap’.

De uitnodiging en folder zijn half februari verzonden.

In het kader van het Jaar van het Gebed schenkt de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Breda aandacht aan verschillende vormen van gebed. Een mogelijkheid waarvan in de parochies nog weinig gebruik wordt gemaakt, is het Getijdengebed.

Tijdens de zangdag wordt een aantal mogelijkheden belicht voor het ochtend- en het avondgebed. Voorop staat de manier waarop deze vieringen muzikaal kunnen worden ingevuld.

Aan deze dag werken mee Ruud Huijbregts en Frank Hermans.

De Zangdag vindt plaats in de H. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Zie voor meer informatie de folder. Aanmelden kan tot 10 april via de antwoordkaart die met de folder werd verzonden, en via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van naam, adres, stemsoort en keuze van de werkwinkel A of B.


 

Andere berichten