Diocesane werkochtend 2009: Kwaliteit van parochies

27 maart 2009

Leden van besturen en projectgroepen en pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda ontvangen deze week per brief een uitnodiging voor de diocesane werkochtend 2009. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 9 mei 2009 in Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven. De brief werd in afschrift verzonden aan de besturen van (inter)parochiële caritasinstellingen.

Kwaliteit van parochies
Begin 2008 vond voor het eerst een diocesane werkochtend plaats rond de samenwerking van parochies voor degenen die betrokken zijn bij de samenwerkingstrajecten van parochies. De werkochtend 2009 staat in het teken van kwaliteit en vitaliteit van parochies.

Programma
De ochtend begint plenair met een onderdeel over kwaliteit en parochies, de samenwerking van parochies en de voortgang van het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk. Vervolgens zullen vier parallelle sessies plaatsvinden:

  1. een sessie over pastoraat en contacturen, en waarbij het geloof voorop en de inzet van personeel aan bod zal komen
  2. een sessie over financiën en gebouwen
  3. een sessie over besturen, waarbij in het verlengde van Kerkbalans Nieuwe Stijl de doelgroepbenadering ter sprake zal komen die wordt aanbevolen voor parochies
  4. een sessie vooruitlopend op de ‘Introductiecursus voor nieuwe bestuursleden’ speciaal voor nieuw aangetreden leden van parochiebesturen over het beleid van het bisdom In de duizend gezichten van Uw volk

Magazine 2009-1: opmaat
De zes beleidsterreinen die op de werkochtend van 2008 werden gepresenteerd (geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, besturen) keren terug in de eerste drie werkwinkels. Ze passeren ook de revue in het nummer van het Magazine van het bisdom van Breda, dat op 27/ 28 maart verschijnt. Het heeft als thema ‘Kwaliteit van parochies’ en geldt als opmaat voor de diocesane werkochtend.

Aanmelding
Evenals in 2008 worden per samenwerkingsverband zes personen uitgenodigd. Mochten er daarnaast nog mensen uit het bestuur, de projectgroep of het pastoraal team zich aan willen melden, dan kan dat. Op deze wijze hoopt het bisdom uit ieder verband een delegatie van zekere omvang te kunnen ontvangen en is tegelijkertijd iedereen welkom. De diocesane werkochtend krijgt in het najaar 2009 een vervolg met een bijeenkomst per dekenaat.

Aanmelden voor de diocesane werkochtend op 9 mei kan vóór 1 mei via het formulier op de website van het bisdom. Klik hier.

Zie ook het bericht op deze site Magazine 2009-1: ‘Kwaliteit van parochies’. Klik hier.


 

Andere berichten