Diocesane tarieven 2010

8 oktober 2009

Besturen van de parochies en parochiesecretariaten in het bisdom van Breda ontvangen deze dagen de nieuwe tarieven van het bisdom. De econoom stelt de tarieven jaarlijks met het bisdombestuur vast. De diocesane tarieven worden gepubliceerd op het extranet van het bisdom.

Geen aanpassing voor 2010
Aanpassing van de tarieven geschiedt op basis van de indexcijfers consumentenprijsindex (totaal bestedingen) gepubliceerd door het CBS. Doordat de consumentenprijsindex een zeer beperkte stijging heeft laten zien in 2009 heeft het bisdombestuur besloten de tarieven voor de kerkelijke diensten voor het jaar 2010 niet aan te passen.

De belangrijkste tarieven zijn (cijfers 2010):
• Huwelijks-/ uitvaartdienst (incl. avondwake) € 520
• Jubileumdienst € 263
• Dienst in het crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst (2/3 van uitvaartdienst) € 347
• Advies parochiebijdrage volgens 1% minimuminkomen € 104
• Stipendium € 10,50

 

 

Andere berichten