Diocesane studiedag over seksueel misbruik

17 juli 2012

Op woensdag 5 september organiseert het bisdom van Breda een diocesane studiedag over seksueel misbruik van minderjarigen. De studiedag gaat in op de vraag: wat is de invloed van seksueel misbruik van minderjarigen op hun latere leven, wat richt seksueel misbruik aan in het leven van mensen? En op de vraag: hoe kunnen slachtoffers van seksueel misbruik, gepleegd door vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk, worden begeleid en worden tegemoetgekomen?

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam in het bisdom van Breda ontvangen hiervoor deze week de uitnodiging van bisschop Liesen.

Inleidingen
De ochtend bestaat uit plenaire inleidingen. Mevrouw drs. Hélène Leijendekkers zal spreken over de invloed die seksueel misbruik van minderjarigen heeft op het leven van mensen, specifiek als misbruik gepleegd door mensen van de Kerk. Hélène Leijendekkers was van 2002 tot 2012 als pastoraal werkster verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) en is vertrouwenspersoon van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

De heer prof. dr. Wiel Stevens zal ingaan op de vraag hoe slachtoffers van seksueel misbruik door vertegenwoordigers van de Kerk, kunnen worden tegemoetgekomen. De heer Stevens is voorzitter van de Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK en draagt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor de klachtenprocedure van het Meldpunt.

Werkwinkels
In de middag vinden verschillende werkwinkels plaats. Onder meer slachtofferkoepel KLOKK verleent hieraan zijn medewerking. In een werkwinkel kunnen deelnemers met KLOKK in gesprek over seksueel misbruik vanuit het perspectief van de slachtoffers. Een andere werkwinkel gaat in op de persoonlijke attitude die nodig is om slachtoffers van seksueel misbruik goed te kunnen begeleiden. Emeritus-deken Frans Verhoeven van Eindhoven, vertrouwenspersoon in het bisdom’s-Hertogenbosch, verzorgt deze werkwinkel. Daarnaast zal er onder meer aandacht zijn voor seksueel misbruik in relatie tot mensenhandel. Op dit laatste terrein is de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV) actief.

Aanmelden
De studiedag vindt plaats in Bovendonk, te Hoeven (10.00-16.00 uur). Priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers van het bisdom van Breda kunnen zich aanmelden voor deze studiedag via secretariaat@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten