Diocesane Pastorale Raad (DPR) over Kerk en financiën

16 februari 2011

Op vrijdag 11 februari 2011 kwam de Diocesane Pastorale Raad (DPR) bijeen in Conferentiecentrum Bovendonk. De DPR, bestaande uit een dertigtal vertegenwoordigers uit het bisdom sprak over de Kerk en financiën. Bij het begin van de vergadering werd mevr. ds. Biemand-Spek welkom geheten, die als waarnemer vanuit de protestantse kerk deelneemt aan de bijeenkomsten van de DPR. Zij volgt de Heer P. Jille op.

De heer Gerard de Rooij, econoom van het bisdom, gaf veelzijdige informatie. Hij sprak over de financiën van de parochies gezamenlijk, over de bisdomfinanciën, normatief begroten, de Kerk als ‘goed doel’, Kerkbalans Nieuwe Stijl, het afsluiten van lijfrenten, het specifieke doel van de Caritasgelden, het computerprogramma Navision, en het wervend aankondigen van collecten.

Parochiefinanciën
In de vergadering kwam naar voren dat voor veel kerkleden het zicht op de financiën van de parochies gering is en er meer gecommuniceerd kan worden over de parochiefinanciën. Parochiebesturen kunnen bijvoorbeeld aangeven waar gelden aan worden besteed en voor welke activiteiten nog financiën nodig zijn. De DPR constateerde dat werving en collecte van gelden het beste geschiedt vanuit een positieve houding en doordrongen van de waarde en het belang van de parochie en de Kerk. De parochiebijdrage is daarbij niet een vergoeding voor te ontvangen diensten, maar een bijdrage van kerkleden aan de gemeenschap, vanuit het gedoopte bestaan.

Opbouw van de Kerk
De vergadering van de DPR op 11 februari past binnen een reeks vergaderingen over de opbouw van de Kerk. In dit kader sprak de DPR eerder over ‘het geloof voorop’, over de Kerk als beweging van de Geest, over de sacramenten, over de zorg voor kerkgebouwen, en over de statistieken van de kerk.

Rondleiding
Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers gaf een korte beschouwing over de historie van seminarie Bovendonk, waar de Priester- en diakenopleiding Bovendonk is gevestigd en het Conferentiecentrum Bovendonk. Daarna leidden de bisschop, de vicaris en de econoom de leden van de DPR door het gebouw. De kapel van Bovendonk wordt momenteel gerestaureerd.

 

Andere berichten