Diocesane opening van het Heilig Jaar op 13 december

6 oktober 2015

Paus Franciscus opent het heilig Jaar van Barmhartigheid op dinsdag 8 december in Rome. Daarna zal, net als elders in de wereld, het bisdom van Breda het Heilig Jaar openen op zondag 13 december. In een brief aan parochies en caritasinstellingen heeft bisschop Liesen hen en alle belangstellenden uitgenodigd voor de opening van het Heilig Jaar in een van de basilieken of de kathedraal.

De bisschop hoopt dat de viering van het Heilig Jaar in ons de liefde mag versterken en ons mag aansporen tot inzet voor barmhartigheid voor allen. Mgr. Liesen is de afgelopen periode in gesprek geweest met de pastoors van de drie basilieken in het bisdom (Oosterhout, Oudenbosch, Hulst) en de kathedraal (Breda). Daar zal een deel van het programma plaatsvinden, zoals de opening van de heilige deuren.

Programma en coördinatie
Hiermee zijn er vier heilige deuren in het bisdom van Breda tijdens het Heilig Jaar. De basilieken en de kathedraal zullen het sacrament van boete en verzoening aanbieden. Ook zullen zij een programma aanbieden rond de werken van barmhartigheid. Op deze manier kunnen alle parochies en ook instellingen in het bisdom een eigen programma ontwikkelen, maar ook terugvallen op het programma in de basilieken en de kathedraal. De pastoors van de basilieken en de plebaan van de kathedraal zullen zich inspannen om mensen uit de directe omgeving te betrekken bij de activiteiten.

De pastoor van de basiliek in Oudenbosch, Maickel Prasing, is bereid gevonden voor de coördinatie van het programma in de basilieken en de kathedraal. Tevens is hij aanspreekpunt voor collega’s pastorale beroepskrachten waar het gaat om onderlinge uitwisseling in het Heilig Jaar en afstemmingsvragen.

Op de website van het bisdom zal een kalender van alle bij het bisdom bekende activiteiten worden bijgehouden. Om activiteiten aan te melden is een formulier aangemaakt op de wesbite.

De vieringen met de opening van de heilige deuren in het bisdom van Breda zullen plaatsvinden op zondag 13 december:

  • 10.00 uur Sint-Jansbasiliek in Oosterhout, hoofdcelebrant is vicaris Verbeek
  • 11.00 uur Basiliek H.H.Agatha en Barbara in Oudenbosch, hoofdcelebrant is bisschop Liesen
  • 15.00 uur Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst, hoofdcelebrant is vicaris Verbeek
  • 15.00 uur H. Antoniuskathedraal in Breda, hoofdcelebrant is bisschop Liesen

 

Andere berichten