Diocesane impulsochtend diaconie vanwege gemeenschapsopbouw en Participatiewet

7 januari 2015

Vrijwilligers, pastorale beroepskrachten, bestuurders in de diaconie en overige belangstellenden zijn uitgenodigd voor een impulsochtend diaconie op zaterdag 24 januari (9.30-12.30 uur op Bovendonk). “Op veel plaatsen in het bisdom wordt gewerkt aan diaconie. Ook het bisdomkantoor draagt een steentje bij. Het is inspirerend om te zien en te horen wat er allemaal gebeurt,” schrijft bisschop Liesen in de uitnodiging voor deze ochtend.

Gemeenschapsopbouw en Participatiewet
Op de impulsochtend diaconie komen enkele diaconale activiteiten aan bod uit parochies/samenwerkingsverbanden die – klein of groot – laten zien hoe diaconie kan bijdragen aan de gemeenschapsopbouw in het samenwerkingsverband. Er zullen sprekers zijn uit de diaconie van de H. Mariaparochie te Etten-Leur, de beweging van barmhartigheid van de Augustinusparochie te Breda, en van de Diaconale Stad Roosendaal. Zij zullen hun aanpak en de ontwikkeling presenteren en ingaan op vragen.

De impulsochtend diaconie wordt gehouden in het kader van de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. Bisschop Liesen houdt een korte inleiding over geloof en diaconie. Bob van Geffen, programmacoördinator van het Sint Franciscuscentrum, zal kort spreken over de Participatiewet.

Vriendelijk verzoek om aan te melden via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Programma
9.30 uur: Inloop met koffie en thee
10.00 uur: Opening met gebed door Mgr. Liesen
10.05 uur: Welkom en inleiding over de Participatiewet door gespreksleider Bob van Geffen
10.15 uur: Inleiding door Mgr. Liesen over eigen geloof m.b.t. diaconie
10.30 uur: Presentatie Beweging van Barmhartigheid Breda
11.00 uur: Pauze met koffie en thee
11.15 uur: Presentatie Werkgroep Diaconie H. Mariaparochie Etten-Leur
11.45 uur: Presentatie Diaconale Stad Roosendaal
12.15 uur: Afsluiting door Bob van Geffen

 

Andere berichten