Diocesane bijeenkomst rond heiligverklaring paus Johannes Paulus II en Johannes XXIII

8 april 2014

Op 27 april a.s. verklaart paus Franciscus twee van zijn voorgangers heilig, Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Beide pausen zijn van groot belang geweest voor de Kerk. Het bisdom van Breda houdt bij gelegenheid van de heiligverklaringen een week later, op zondagmiddag 4 mei 2014, een diocesane bijeenkomst met gebed, zang en ontmoeting.

Van grote betekenis voor de Kerk in onze tijd
Bisschop Liesen heeft alle parochies, pastorale beroepskrachten en andere belangstellenden hiervoor van harte uitgenodigd. Bisschop Liesen: “Paus Johannes XXIII riep het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. Paus Johannes Paulus II heeft er zich gedurende zijn lange pontificaat voor ingezet dit Concilie door te voeren. Beide pausen zijn daarmee van grote betekenis geweest voor de Kerk in onze tijd.”

De diocesane bijeenkomst op 4 mei vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Bisdombedevaart
“Heel in het bijzonder wil ik de ruim honderd pelgrims uitnodigen die zich reeds opgaven voor de bisdombedevaart, en ook allen die dit nog overwegen,” aldus de bisschop. “Het leven en werken van Johannes Paulus II zal een centraal thema zijn in de bisdombedevaart naar Polen van 18 tot en met 25 oktober 2014. Tijdens deze reis zullen we belangrijke plaatsen bezoeken in het geboorteland van deze paus.”

Omdat er voor de bisdombedevaart ook een speciaal koor zal worden gevormd, waarvoor alle koorzangers in het bisdom zijn uitgenodigd, ontvingen ook de contactpersonen van de koren de uitnodiging voor de ontmoeting op 4 mei.

Aanmelden voor de bisdombedevaart kan tot 1 juni, via de informatiefolder die is op te vragen bij het bisdom van Breda (T 076 5223444, ochtenden, E bisdombedevaart@bisdombreda.nl) en via het formulier op de website van Pelikaan Reizen.

Borstbeeld Johannes Paulus II
Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden met gebed, samenzang, een ooggetuigenverslag door vicaris Verbeek van de heiligverklaring, en de onthulling van een borstbeeld van paus Johannes Paulus II dat een plek zal krijgen in de H. Antoniuskathedraal.

Programma 4 mei
15.00 uur Inloop met koffie / thee
15.30 uur Samenzang, onder andere met liederen van de komende bisdombedevaart
16.00 uur Verslag van de heiligverklaringsplechtigheid door vicaris Paul Verbeek die op 27 april a.s. in Rome hierbij aanwezig zal zijn
16.30 uur Onthulling en zegening van het borstbeeld van paus Johannes Paulus II door bisschop Liesen. Dit beeld is gemaakt door Jan Tolboom uit Leusden.
16.45 uur Afsluitend gebed
17.00 uur Einde

Bedevaartskoor Polen
De liturgie en gebedsmomenten op de komende bisdombedevaart zullen ondersteund worden door een voor die gelegenheid gevormd koor. Voorafgaand aan de bedevaart zal dit koor in september en oktober enkele keren repeteren.
Zingt u graag en wilt u deelnemen aan het bedevaartskoor, of wilt u er meer over weten, bel het bisdom (T 076 5223444, alleen tijdens kantooruren) of stuur een mail (E bisdombedevaart@bisdombreda.nl).

Contactpersonen van koren in het bisdom van Breda worden gevraagd bekendheid te geven aan de uitnodiging voor de dankbijeenkomst op 4 mei en aan de mogelijkheid zich voor het bedevaartskoor op te geven.

Geloofsgesprek met bisschop Liesen (Omroep RKK)
Op zondag 4 mei is bisschop Liesen ’s ochtends op tv te zien in het Geloofsgesprek. De bisschop spreekt over de bisdombedevaart, de betekenis van paus Johannes Paulus II en de band tussen Polen en Breda. Uitzending: Nederland 2, 10.10-10.30 uur.

Paus Johannes Paulus II. (Foto: J. Mangold)

 

Andere berichten