Diocesane afronding beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

13 juni 2012

Parochiebesturen en pastorale teams in de parochies van het bisdom van Breda hebben een brief ontvangen over de afronding van het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Het diocesane beleidstraject zal in oktober 2012 worden afgerond. Dan start ook het Jaar van het Geloof, dat een nieuwe impuls wil zijn om met het geloof voorop te kijken naar de (nieuwe) parochies.

‘In de duizend gezichten van Uw volk’
De diocesane beleidsnota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ werd in november 2006 vastgesteld. De nota beoogde een vitalisering van het geloofsleven in de parochies van het bisdom en maximale samenwerking van parochies in 21 samenwerkingsverbanden op de beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen. Voorzien werd dat in 2010 de doelen van de nota in elk samenwerkingsverband gerealiseerd zouden zijn.

Samenvoeging van parochies
Zowel het bisdom als parochies hebben daarvoor stappen gezet en er is gewerkt aan goede voorwaarden voorafgaand aan samenvoeging van parochies. Zo zijn er richtlijnen gesteld voor het oormerken van parochiegelden en zijn op basis van een conditiemeting de meerjaren-onderhoudskosten voor de kerkgebouwen in de parochies in beeld gebracht. Door samenvoeging van in totaal 48 parochies zijn in de voorbije jaren 8 nieuwe parochies opgericht.

Inmiddels hebben 13 van de 21 samenwerkingsverbanden met de bisschop en het bisdombestuur gesproken over de inrichting van het samenwerkingsverband, en meerdere parochieplannen zijn al goedgekeurd. Op korte termijn volgen nog meer gesprekken.

Diocesane afronding: oktober 2012
Hoewel hiermee de procesgang van het beleidstraject nog niet in alle samenwerkingsverbanden is voltooid, wordt op diocesaan niveau het beleidsproject in oktober 2012 afgerond.

De samenwerkingsverbanden die het proces ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ zelf nog moeten afsluiten worden gevraagd zich daartoe gericht in te spannen. Met elk van deze samenwerkingsverbanden worden hierover afspraken gemaakt door vicaris-generaal Vincent Schoenmaker en projectcoördinator Geerten Kok.

Jaar van het Geloof
Bij de afronding van het diocesaan beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ wil het bisdom ook vooruit zien naar de toekomst van de parochies. Dat zal gebeuren op 11 oktober 2012, bij de start van het Jaar van het Geloof, dat uitnodigt om met het geloof voorop te kijken naar de (nieuwe) parochies. Pastorale beroepskrachten en parochiebestuursleden zullen t.z.t. voor deze start van het Jaar van het Geloof de uitnodiging ontvangen.

 

Andere berichten