Digitale ondersteuning voor het volgen van de eucharistie

3 april 2020

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) komt met een digitale ondersteuning voor gelovigen die thuis voor de televisie of via internet een Eucharistieviering volgen. Voor elke zondag publiceert de KBS een digitaal document op de website rkbijbel.nl met daarin de lezingen van die zondag, gebeden en het gebed voor de geestelijke communie. Het eerste document wordt gepubliceerd op Palmpasen, zondag 5 april.

“Een mens leeft niet van brood alleen”
Aan het begin van de veertigdagentijd, bij de beproeving van Jezus in de woestijn, werd in de liturgie gelezen hoe Jezus veertig dagen doorbracht in de woestijn en op de proef werd gesteld. Op het voorstel van de duivel om stenen in brood te veranderen, antwoordde Jezus: “Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God” (Matteüs 4,4).

Geen publieke eredienst
Zolang deelname aan een publieke eredienst in verband met het coronavirus nagenoeg onmogelijk is, en er geen heilige communie uitgereikt kan worden, krijgen deze woorden een nieuwe actualiteit. Voor de zondagen wil de KBS daarom door middel van een digitale handreiking voorzien in de geestelijke honger en de gemeenschapsband versterken.

De handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en meevieren met de liturgie van de kerk. Het verschijnt in de vorm van een digitaal document (in pdf-formaat) dat gemakkelijk via een scherm gedeeld kan worden. Het bestaat uit de lezingen van die zondag, een korte overweging en enkele gebeden.

Screenshot: Pastoor Jack Glas tijdens de eucharistieviering op KRO-NCRV. Bij de viering op 29 maart 2020 werd voor het eerst gebruik gemaakt van een gebarentolk.

Andere berichten