Diakenwijdingen op Bovendonk

20 april 2016

Op zondag 22 mei 2016 zal Mgr. Liesen door handoplegging en gebed Joeri Fleerackers (bisdom Antwerpen) en Thai Quoc Nguyen (bisdom Breda) tot diaken wijden. De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering om 15.00 uur in de kapel van Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

Beide wijdelingen studeren aan de Priesteropleiding Bovendonk.

De uitnodiging voor de wijding werd verstuurd door rector Schnell namens de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en door rector Paepen namens het Bisdom Antwerpen. In deze tijd van voorbereiding vragen zij om gebed voor de wijdelingen.

“Gods liefde is in ons hart uitgestort” (Rom. 5,5) is het motto dat Joeri en Thai kozen voor de uitnodiging.

Priesters zijn uitgenodigd te concelebreren. Diakens zijn uitgenodigd deel te nemen aan de vredeswens. Zij worden gevraagd een eigen albe en witte stola mee te nemen en zich voor de viering in de sacristie te melden.

 

Andere berichten