Diakenwijdingen Bovendonk: Gods liefde bij de mensen brengen

23 mei 2016

Tijdens een vreugdevolle viering ontvingen op zondag 22 mei Joeri Fleerackers en Thai Nguyen de diakenwijding uit handen van bisschop Liesen. Voor hen beiden is het een stap op weg naar het priesterschap. Thai Nguyen gaat werken in het bisdom Breda, Joeri Fleerackers in het bisdom Antwerpen.

(Foto’s: J. Wouters)

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, en rector Bart Paepen van het Sint Amandushuis concelebreerden benevens de pastoors van de parochies waar beide wijdingskandidaten hun roeping ontvangen hebben. Rector Paepen vertegenwoordigde de bisschop van Antwerpen, mgr. J. Bonny. De schola van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de gezangen. Lars Koks bespeelde het orgel.

Thuisgekomen in het ambt
In de goed gevulde kapel waren veel leden van de Vietnamese geloofsgemeenschap aanwezig. Rector Schnell heette buiten de familie en vrienden van de wijdelingen met name abt Jeroen de Cuyper van de Norbertijnerabdij te Tongerlo welkom. Bij de presentatie van de wijdelingen benadrukte de rector dat beide kandidaten een lange weg hadden afgelegd. Voor Joeri liep deze langs de norbertijnen van Tongerlo en werkzaamheden in de zorg. Thai kwam tot het priesterschap via een studie rechten, de theologiestudie op het grootseminarie Rolduc en de afsluitende vorming op de Fontys-hogeschool, het Antoniushuis en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Voor beiden geldt dat ze thuisgekomen zijn in het ambt, aldus de rector.

Een totale toewijding
In zijn homilie verbond bisschop Liesen het Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid met het feest van de dubbele diakenwijding. De Drievuldigheid is een geheim dat we niet met ons verstand kunnen bevatten. We lopen het gevaar dit mysterie te bedekken onder mooie woorden en gebouwen. Het is echter de bedoeling dit mysterie te leven. Dit is de roeping van elke gelovige.

Jezus Christus roept ook mensen die dit geheim op een bijzondere manier zichtbaar maken. Hij riep allereerst twaalf mannen die Hij later zijn vrienden noemde. Hij heeft hen op weg gestuurd om datgene wat met Hem begonnen is voort te zetten namelijk Gods liefde bij de mensen te brengen. Dit vraagt van de geroepene een totale toewijding. Hij spreekt deze uit in de wijdingsbeloften. Jezus belooft ons de Geest van waarheid. Als iemand ingaat op de roepstem van de Heer mag hij steeds getuigen van de schitterende waarheid dat God ons bemint, ook als hij zijn eigen beperkingen en die van andere mensen ervaart, aldus de bisschop.

Na de wijdingsplechtigheid volgde een druk bezochte receptie waar de Vietnamese katholieke gemeenschap voor heerlijk gebak en lekkere klaargemaakte hapjes zorgde.

(Foto’s: J. Wouters)

 

Andere berichten