Diakenwijding student Bovendonk: Albert Buter

4 mei 2008

Zondag 4 mei wijdde bisschop Van den Hende Albert Buter (40) tot transeunt diaken. Albert wordt in het najaar tot priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden gewijd. Albert Buter is student aan de Priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. De wijding vond plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk in Hoeven. Bij de wijding was ook aartsbisschop Eijk aanwezig. Hij is apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Tevens was aanwezig emeritus-bisschop Ernst.

Invloed middelbare school
Hij is in 1967 geboren te Groningen en deed zijn middelbare schoolopleiding aan het Sint Maartenscollege te Groningen, de school waarnaar ook de bisschop die hem nu wijdde ging. “Deze periode heeft mij, godsdienstig gezien gevormd al had ik dat als puber nog niet in de gaten. De godsdienstleraren leerden ons op een nieuwe manier te geloven en bevrijdden ons van een al te letterlijke en kinderlijke interpretatie van de bijbel. Ze leerden ons de diepte van de verhalen te zien.” Na de middelbare school studeerde Albert Buter economie aan de lerarenopleiding en werd docent aan het Fivelcollege te Delfzijl.

Priester worden
Al op de middelbare school speelde Albert in de zaterdagavondmis orgel in de parochie van Bedum. “Aanvankelijk begeleidde ik enkel de volkszang. Geleidelijk aan kwamen een paar heren meezingen en ontstond spontaan een koor. Later zijn we dit het Walfriduskoor gaan noemen,” vertelt hij
Zijn vrijwilligerswerk breidde zich steeds uit. Albert kreeg de leiding over het koor in Delfzijl. Op zondagen reed hij samen met de pastoor door het Groninger land om vieringen te begeleiden. Zo werd Albert ook geconfronteerd met het priestertekort. Op een gegeven moment vroeg zijn pastoor, pater Bolmer ofm, of Albert er ook zelf niet over nadacht priester te worden. “Ik overwoog dit zelf ook wel eens,” bekent Albert. “Ik ben met bisschop Eijk gaan praten, heb mijn keuze een jaar uitgesteld, maar in 2002 ben ik op de Priester- en diakenopleiding Bovendonk begonnen.

‘Geef jongeren verantwoordelijkheid’
“De basis voor mijn roeping is al in 1984 gelegd toen ik orgel ging spelen,” meent Albert. “Hierdoor besef ik hoe belangrijk het is jongeren binden. Als puber zet je je af tegen de Kerk. Velen dwalen dan juist af en komen niet meer terug. Haal ze binnen en geef ze een verantwoordelijkheid! Momenteel loop ik stage in Winschoten. Gelukkig kom ik daar via het jongerenkoor en de jongerenliturgie jongeren tegen. Ze hebben een eigen manier van geloven. Daardoor houden ze me scherp.”

Missionaire Kerk
“Als priester hoop ik bij mensen aanwezig te kunnen zijn op de kernmomenten van hun leven en deze in het licht van het plan van God met de mensen te duiden, dit op een eigentijdse manier.” De wijdeling licht dit toe: “Voor veel moderne mensen is geloven niet vanzelfsprekend. Je moet er als priester zijn voor de parochianen, voor mensen die zoeken naar zin en mensen aan de rand van de samenleving. Deze groepen vragen een eigen benadering. Als parochie moet je ook geld en mankracht beschikbaar stellen om juist met deze groepen in contact te komen. Dan ben je een missionaire Kerk.”

‘Lotgenoten’
Albert Buter is tevreden over de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. “Je treft als het ware lotgenoten. Wij hebben allemaal een beroep gehad en moeten ons laten omvormen om een ambt in de Kerk te bekleden. We delen deze ervaring met elkaar. Binnen en buiten de lessen spreken we hier veel over. Daarnaast heb ik geleerd om over mezelf en mijn geloof te spreken. Wat dit betreft heb ik veel te danken aan de supervisie en de colleges pastoraaltheologie.”

Het is nog niet bekend waar Albert Buter na zijn diakenwijding gaat werken.

(Foto’s: J. Wouters)

Andere berichten