Diakenwijding Stefan Lange

6 juni 2017

Bisschop Liesen zal op zondag 2 juli Stefan Lange tot permanent diaken voor het bisdom Breda wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de basiliek Sint Jan de Doper, Markt 17 te Oosterhout. De viering begint om 15.00 uur.

Stefan Lange werd in 1965 geboren in Groningen. “Al jong had ik belangstelling voor het priesterschap. Dat groeide toen enkele oudere vrienden naar Rolduc en de HTP in Heerlen gingen,” vertelt hij in de Nieuwsbrief van de Opleiding Bovendonk van mei 2017. Hij ontmoette zijn vrouw Karin en de interesse voor het priesterschap verdween naar de achtergrond. Stefan ging in militaire dienst en vervolgens naar de KMA in Breda. Karin volgde hem naar deze stad en ze trouwden samen. Stefan ging werken als technisch tekenaar en groeide door naar de functie van projectmanager. Karin en hij kregen samen drie kinderen.

Op een gegeven moment ging Karin theologie studeren. In het kader van haar opleiding moest zij een pastoraal gesprek voeren. Karin deed dat met haar man Stefan. In dit gesprek ontdekte Stefan dat hij mogelijk geroepen was tot het diaconaat. Hij meldde zich aan op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en begon daar in 2010 met zijn studie.

Stefan kijkt tevreden terug op zijn opleidings- en vormingsperiode. “Je krijgt verschillende vakken op de opleiding. Het eigene van Bovendonk is dat het geen theorie blijft. Je krijgt steeds de vraag wat deze vakken voor jou persoonlijk betekenen. Je moet jezelf verhouden tot het aangebodene.”

Geleidelijk aan ontdekte Stefan dat hij wil werken aan de oecumene. Maar hij heeft geen precieze verwachtingen van de toekomst. “Als ik mijn toekomst heel concreet invul, sluit ik me misschien af voor een aantal mogelijkheden. Ik wil open staan voor datgene wat van me gevraagd wordt. Ik wil de werken van God doen. De oecumene gaat mij aan het hart. Samen met Karin ben ik lid van de Kring van de Gemeenschap Chemin Neuf. Je zou kunnen zeggen dat er in dit verband sprake is van een drievoudige roeping: Huwelijk, diaconaat en Gemeenschap. We leven vanuit een Ignatiaanse spiritualiteit. We willen de vreugde van het geloof vieren en doorgeven.”

Stefan Lange. (Foto: Johan Wouters)

Andere berichten