Diakenwijding Sander Verschuur op Bovendonk

26 april 2021

Op zondag 9 mei 2021 zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens de eucharistieviering om 15.00 uur in de kapel van Bovendonk te Hoeven. Sander Verschuur ontving via Vronesteyn zijn vorming en opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Livestream via YouTubekanaal Bisdom Breda
Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal mensen de wijdingsplechtigheid op Bovendonk bijwonen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de viering via livestream volgen. In het najaar zal Sander Verschuur in de HH. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam de priesterwijding ontvangen.

‘Dient met blijdschap de Heer’
Voor zijn uitnodigingskaart koos Sander de psalmvers ‘Dient met blijdschap de Heer’ (psalm 100, 2). De icoon op de voorzijde van de uitnodiging heeft als titel “De Emmaüsgangers” en is geschilderd door Liesbeth Smulders. Sander: “Het verhaal van de Emmaüsgangers spreekt aan door de ontmoeting. In deze bijbeltekst zien wij hoe Jezus eerst luistert en zijn reisgenoten op verhaal laat komen. Daarna legt Hij de relatie met de Schrift en legt Hij dingen uit. In onze tijd, waarin meningen snel en soms ook te snel gegeven worden en de waan van de dag vaak lijkt te regeren, hoop ik met medegelovigen verbinding te maken en ervaringen uit te wisselen om samen te zien hoe prachtig God in onze levens werkt, in het vertrouwen dat Jezus met ons meeloopt. In dat vertrouwen wil ik ook dienstbaar zijn aan God en zijn mensen, en dat wil ik met vreugde en blijdschap vormgeven.”

In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdeling.

 

‘De Emmaüsgangers’ door Liesbeth Smulders

 

Andere berichten