Diakenwijding Egbert Bornhijm

25 oktober 2009

Tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur op zondag 8 november wordt Egbert Bornhijm (1960) in de H. Quirinuskerk te Halsteren door bisschop Van den Hende tot diaken gewijd. Aansluitend is er gelegenheid de diaken te feliciteren in het ontmoetingscentrum De Wittenhorst in Halsteren.

Bornhijm is sinds 2006 als pastoraal werker werkzaam in de Sint Christoffelparochie, een samenwerkingsverband van de parochiekernen van Lepelstraat, Tholen, Oud-Vossemeer en Halsteren. Tevens is hij sinds 1 augustus 2009 werkzaam als dekenaal coördinator in het dekenaat Het Markiezaat.

Op weg naar de diakenwijding legde Egbert Bornhijm op dinsdag 15 september 2009 de geloofsbelijdenis en de eed van trouw aan het geloof van de Kerk af. Klik hier

Andere berichten