Diakenwijding Anton Janssen: 23 september

19 juli 2018

Op zondag 23 september zal mgr. Liesen door handoplegging en gebed Anton Janssen tot diaken wijden voor het Bisdom Breda. De wijding vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal in Breda (15.00 uur). Op de uitnodiging voor de wijding vraagt de bisschop om gebed voor de wijdeling in deze tijd van voorbereiding.

De bijbeltekst die als motto op de uitnodiging is opgenomen, is: “Wat gij gedaan hebt voor één van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25, 40). In deze video van roeping.nu vertelt Anton Janssen over zijn roeping tot het diaconaat: “Deze tekst houdt een opdracht in. Ik wil mensen in Jezus’ naam nabij zijn. Die boodschap én opdracht is niet alleen iets van vroeger, maar ook van nu.”

Bekijk de video:

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten