Diakens op werkbezoek in Rotterdamse haven

3 november 2011

Bisschop van den Hende nodigde als nieuwe bisschop van Rotterdam op donderdagmiddag 20 oktober de diakens van zijn ‘oude’ bisdom Breda uit voor een werkbezoek aan (de haven van) Rotterdam.

Werkbezoek
Het bezoek, waaraan een twintig diakens en genodigden deelnamen, bestond uit een rondvaart in de haven en ontmoeting met organisaties die betrokken zijn op mensen in de haven. Tijdens de rondvaart werd de ontwikkeling van de haven geschetst; eerst dichtbij het centrum van de stad met havenwerkers die stukgoed losten en laadden tot containerhaven met haar immense uitbreiding op de Maasvlakte.

Druk op gezinnen
Diaken Peter Hoefnagels, hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom: ‘Terug aan de wal was er ontmoeting en gesprek met vertegenwoordigers van schippers- en redersbonden, waarvan de katholieke tak als patroon Sint Nicolaas heeft. Deze bond voor de binnenvaart kent in pater B. van Welzenes sdb haar geestelijk adviseur. Hij sprak ook over de druk die op de binnenvaartschippers en hun gezinnen staat zeker in een tijd van economische crisis.”

(Foto: Bisdom Rotterdam)

Schipperskerken
Langs routes van Maas en Rijn zijn er verschillende schipperskerken, zoals in Geertruidenberg en Mannheim (Duitsland), die bediend worden door het binnenvaartpastoraat. Diaken Hoefnagels: “Father F. Maas mhm, van het apostolaat onder zeevarenden Stella Maris, vertelde over zijn bezoeken aan bemanningen van schepen. In contacten op schepen ligt de nadruk van zijn werk op sociaal pastoraat. Zeelieden werken niet altijd onder de beste arbeidsomstandigheden en bij ziekte is er niet altijd de gewenste begeleiding.”

Bisschop
Bisschop van de Hende prees de inzet van de schippersbonden om de belangen van deze bedrijfstak ook vanuit de eigen identiteit te vertegenwoordigen. Zo ook het sociaal-pastorale werk van de beide paters en hun vrijwilligers.

De bijeenkomst werd in het Zeemanshuis aan de Rotterdamse Willemskade met een maaltijd afgesloten.
 

Andere berichten