Diakens op bezoek bij bisschop-coadjutor

11 januari 2007

Diakens vinden het geraakt worden door mensen in nood hun belangrijkste drijfveer. Daarnaast geeft het gebed voeding aan de roeping van deze ambtsdragers. De Bredase diakens spraken over hun spirituele bronnen tijdens de ontmoeting van de diocesane diakenkring met bisschop-coadjutor Van den Hende. De diocesane kring van diakens uit het hele bisdom ontmoette bisschop-coadjutor mgr. Van den Hende op maandag 8 januari in het bisschopshuis aan de Veemarktstraat in Breda.

De diakens vertelden voluit over hun leven en werk als kerkelijke ambtsdragers; wat hen voedt, wat hen raakt. Ze spraken over de gezinnen waarin ze leven en de steun die ze er ervaren. En ze gaven een schets van de geloofsgemeenschappen waarin zij dienstbaar mogen zijn.

Geroepen
Ook kwamen de roepingsverhalen aan de orde; hoe eenieder tot het diaconaat was gekomen.
Er waren ‘klassieke verhalen’: van misdienaar tot theologiestudent, van vrijwilliger in de Wereldwinkel tot diaken. Maar ook werden indringende levenservaringen van geloofsinzicht en bekering uitgewisseld. Voor allen gold en geldt de binding met de Kerk van Breda als wezenlijk element van de wijding.
In de ontmoeting kwamen zeer aansprekende concrete ervaringen met gevangenen en drugsverslaafden, met zieken in de zorg en op bedevaart ter sprake.

Identiteit en spiritualiteit
Bisschop-coadjutor Van den Hende sprak zijn waardering uit voor de inzet van de diakens en hun verbondenheid met de Kerk van Breda en elkaar. Hij zegde toe de kring van harte te willen ondersteunen, zeker als het gaat om identiteit en spiritualiteit van het permanente diaconaat in het bisdom van Breda. Hij vindt het regelmatig samenkomen als diakenkring van groot belang. Na het gezamenlijk bidden van de vespers werd de bijeenkomst met een maaltijd afgesloten.

Het bisdom kent op dit moment 21 diakens. Er zijn vier kandidaten in opleiding op de diakenopleiding Bovendonk. Twee pastorale werkers bereiden zich voor op een wijding tot diaken. De diaken is in zijn ambt sacramenteel teken van Christus, de dienstknecht. Hij zet zich in voor het missionair-diaconale karakter van de kerk. Hij vervult deze taak in liturgie en verkondiging en in werkzaamheden in het kader van de caritas en diaconie.

Andere berichten