Diakenkring over ‘Paulus Diakonos’

30 juni 2009

In juni kwam de diakenkring van het bisdom van Breda bijeen rond de icoon van Paulus die in deze maand in het bisdom aanwezig was. Verzameld rond de icoon sprak de diakenkring over het feit dat Paulus zich naast apostel ook diaken noemt.

Voor het gesprek werd gebruik gemaakt van teksten van prof. B. Koet en prof. H. Schoot. Op een studiedag van de diakenkringen van de bisdommen Haarlem en Rotterdam spraken zij beiden over het onderwerp ‘Paulos Diakonos’.

Diaken Vincent de Haas: “Voor de diakenkring was het van belang om te zien dat ook in de tijd van Paulus diaconaat sterk verbonden was met evangelieverkondiging, opbouw van de geloofsgemeenschappen en zorg voor mensen in nood. In opdracht van de bisschop, en als afgezant van de bisschop het evangelie present stellen, de parochies (opnieuw) opbouwen en zorg hebben voor de wereld, blijft de kern van alle diakens.”

“De manier waarop Paulus zich inzette om mensen te verzoenen met elkaar, en om mensen met elkaar te verbinden, geeft ons nog nieuwe impulsen voor ons werk,” aldus de Haas.

De diakenkring van Breda komt met regelmaat bij elkaar. Het programma van de diakenkring bestaat telkens uit: gebed, gezamenlijke maaltijd, studie.

 

Andere berichten