Diaken Frankemölle gekozen tot voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad

1 april 2016

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle is op dinsdag 22 maart tijdens de Algemene Ledenvergadering in Woerden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Hij werd hiermee gefeliciteerd door mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs.

Titus Frankemölle is rector van de Kwadrant Scholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren. Deze scholengroep valt onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In 2013 is de heer Frankemölle diaken gewijd en door de bisschop van Breda benoemd in het pastorale team van de St. Catharinaparochie in Oosterhout. Daar is hij verantwoordelijk voor dopen, huwelijken, uitvaarten en verleent hij diaconale assistentie in de vieringen van de eucharistie.

 

Andere berichten