Diaconale organisaties met elkaar verbinden

24 oktober 2017

Op 24 oktober start de Besturencursus voor Parochiële Caritasinstellingen. Deze is allereerst bedoeld voor beginnende bestuurders. Leden van diaconale werkgroepen zijn ook welkom. De cursus vindt plaats in de pastorie van de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom.

Diaken Wim Tobé verzorgt de cursus. “De cursus beslaat vijf avonden,” vertelt hij. “We komen om de twee weken bij elkaar. Er komen verschillende onderwerpen aanbod.” Wim somt deze op: “We behandelen de doelstellingen van de caritas en de theologische achtergronden van ons werk. Hier spreken we ook over de sociale leer van de Kerk. We laten zien dat we in een lange traditie staan. Ook het ‘Algemeen reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling’ komt ter sprake, niet alleen de juridische kant, maar ook de praktijk.”

De vierde avond staat in het teken van het beheer van de financiën. Wim Tobé: “We gaan ook in op de vraag hoe je met weinig geldelijke middelen toch diaconaal actief kunt zijn. De laatste avond staat in het teken van de samenwerking met andere organisaties.” Wim Tobé denkt hierbij aan het parochiebestuur, de gemeente, landelijke instanties als Cordaid, de Bisschoppelijke Vastenactie en de Vincentiusvereniging. “We willen diaconale organisaties met elkaar verbinden,” vertelt hij. “Het zijn interactieve bijeenkomsten. We vragen aan de deelnemers of ze hun eigen ervaringen inbrengen.” Hij geeft een voorbeeld. “Zo vragen we welke goede doelen ze willen steunen. Ze krijgen steeds huiswerk mee.”

Diaken Tobé is tevreden over de deelname. “Elf deelnemers hebben zich aangemeld, afkomstig uit het hele bisdom, van West-Zeeuws-Vlaanderen tot aan Riel. Dit is de reden dat we in Bergen op Zoom bij elkaar komen. Deze plaats ligt centraal.”

Inzameling voor de Voedselbank tijdens de chrismamis 2014. (Foto: Johan Wouters)

 

Andere berichten