Diaconale excursie naar San Egidio

7 mei 2013

De Diaconale Stad Roosendaal organiseert samen met het jongerenpastoraat van het bisdom van Breda een excursie naar de gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen op zaterdag 11 mei 2013.

De excursie is bedoeld voor vrijwilligers van de Diaconale Stad Roosendaal, jongeren die participeren in het maatjesproject en jongeren die deelnemen aan de activiteiten die het jongerenpastoraat van het bisdom organiseert.

Werkwijze en spiritualiteit Sant’Egidio
“Het is de bedoeling dat de deelnemers kennismaken met de werkwijze en de spiritualiteit van Sant’ Egidio,” vertelt Benedict Laval, projectcoördinator van de Diaconale Stad Roosendaal. “We komen in contact met de verschillende diaconale projecten van deze beweging. Een deel van de groep bezoekt een ‘School van de Vrede’. Scholieren en studenten verzamelen op op geregelde tijden kinderen in de leeftijd van de basisschool. Zij komen uit de kansarme wijken van Antwerpen. Deze kinderen ontvangen hulp bij het maken van huiswerk en om samen te bouwen aan een vreedzame samenleving waarin mensen van verschillende rassen en geloofsovertuigingen samen werken.”

Een andere groep gaat naar het Sant’ Egidiocomplex en krijgt een presentatie van de beweging. Deze groep kan gaan helpen in het restaurant voor dak- en thuislozen ‘Kaminao’ of op bezoek gaan bij een kleinschalige woongemeenschap voor ouderen die door Sant’ Egidio wordt begeleid. In de avond keert iedereen weer terug naar Roosendaal.

Vriendschap met de armsten
De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. De gemeenschap van Sant’Egidio is een belangrijke inspiratiebron voor de Diaconale Stad.

Jongeren die meegaan hoeven geen bijdrage te betalen, aan de volwassenen wordt een bijdrage gevraagd van €10,- voor de maaltijd.

Voor meer informatie:
Benedict Laval E blaval@bisdombreda.nl , of Nancy van der Zande (projectmedewerker jongeren bisdom van Breda) E nvdzande@bisdombreda.nl, T 076-5223444

Meer info over Sant’Egidio: www.santegidio.be

De Diaconale Stad Roosendaal is een van de diaconale projecten van het bisdom Breda.

 

Andere berichten