DiaconAction succes in Middelburg

19 november 2007

Verschillende jongerengroepen in het bisdom Breda waren in het weekend van 16 tot en met 18 november diaconaal actief in het kader van DiaconAction. Het jongerenpastoraat te Walcheren organiseerde in de katholieke kerk van Middelburg een rommelmarkt voor de Stichting SOPA in Middelburg. Daarmee brachten ze € 1100,– bijeen.

Wat is DiaconAction?
DiaconAction is in 2002 in de bisdommen Aken, Luik en Roermond gestart. Nadien hebben geleidelijk aan andere bisdommen zich aangesloten. In drie jaar tijd is in Nederland de deelname gestegen van enkele honderden tot 2500 jongeren.
“Gedurende een weekend in november zetten jongeren zich in voor hun naaste en laten zo het diaconale gezicht van de Kerk zien. Dit jaar was dat van 16 tot en met 18 november. In het bisdom Breda deden dit jaar voor het eerst enkele groepen mee,” vertelt Arwen Meulenbroek, projectmedewerkster voor het jongerenpastoraat in het bisdom Breda. “In Middelburg voerden jongeren actie voor de Stichting SOPA, die het werk van pater Daalhuizen in Brazilië ondersteunt.”

Succesvolle markt
“Het was een inspannend weekend,” hijgt Cynthia Mangold, een van de Middelburgse organisatoren nog na. “We zijn weken met de actie bezig geweest. We hebben flyers gemaakt en deze niet alleen in de katholieke kerken binnen onze regio, maar ook in winkels verspreid. Donderdagavond zijn we begonnen om de ons aangeboden spullen bij de mensen thuis op te halen. Zaterdag richtten we de markt in de kerk in. We waren pas om 23.30 uur thuis. ’s Zondag waren we de hele dag in de kerk.”
Cynthia is getroffen door de gulheid van de mensen. “Sommigen betaalden spontaan € 10,– voor een eenvoudig boek. Ze wilden gewoon geven,” zegt ze enthousiast. “Er kwamen niet alleen kerkgangers, maar ook anderen naar onze markt. Voor Pater Daalhuizen is dit een geweldig resultaat. Hij kan met dit bedrag in Brazilië driemaal zoveel doen als in Nederland mogelijk is. Volgende week zondag overhandigen we, na de viering, een cheque aan dhr. Dellaert, de penningmeester van Stichting SOPA.”

Waarom Daalhuizen?
De stiching SOPA zamelt gelden in voor pater Peter Daalhuizen. Hij is afkomstig uit de Zeeuwse provinciehoofdstad. Samen met twee zussen werkt hij in Virginopolis in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. Daar stichtte hij een opleiding waar jongeren, na schooltijd, een vakopleiding kunnen volgen. Hierdoor kunnen ze later in hun levensonderhoud voorzien. Ouderen kunnen, dankzij hun inspanningen, genieten van een onbezorgde oude dag.
Cynthia was al bekend met pater Daalhuizen. “Hij is vorig jaar in Nederland geweest en heeft in verschillende vieringen in onze regio gepreekt. Ik was erg onder de indruk van zijn verhaal. Toen we hoorden over DiaconAction hebben we heel bewust voor zijn project gekozen. We zijn blij dat we dit voor hem hebben kunnen betekenen.”

Voor verdere informatie: 
www.holland-brasil.nl
www.jongkatholiek.nl/diaconaction

Andere berichten