Diaconaal werkbezoek van jong en oud aan Sant’ Egidio

15 mei 2013

Vrijwilligers van de Diaconale Stad Roosendaal (DSR) en een groep jongeren die deelneemt aan de activiteiten van het diocesane jongerenwerk brachten op zaterdag 11 mei 2013 een bezoek aan de Sant’ Egidiobeweging te Antwerpen.

Bezoek van jong en oud
Benedict Laval, projectcoördinator van de DSR: “Het is spannend om met jongeren en ouderen aan zo’n gezamenlijk bezoek te beginnen. De jongste deelnemer was veertien en de oudste was over de 70. Maar het was alsof er geen leeftijdsverschil was, jong en oud praatten met elkaar en gingen samen naar de verschillende activiteiten.” Mieke Stroop, stuurgroeplid van de DSR is enthousiast: “Het was een ideale groep, samen in de trein begon het al. Een uitstekende verstandhouding tussen jong en oud.”

Tijd maken voor mensen
Deelneemster Rebecca Martens, jongere, bezocht de woonvoorziening voor ouderen van Sant’ Egidio, ‘Simeon en Hanna’. Rebecca heeft grote bewondering voor de vrijwilligers van de beweging. “Ze maken echt tijd voor de mensen. Ze zijn er met hun hele hart bij. Ik denk dat wij in Nederland nog veel kunnen leren van de manier waarop Sant’ Egidio bejaarden opvangt. Ze leven in een kleinschalige woonvoorziening waar ze binnen de familiesfeer leven. Ze eten samen, ieder kan op zijn eigen tijd naar bed gaan en zich wassen wanneer hij of zij dat wil. Hun waardigheid wordt ten volle gerespecteerd.”

Aandacht voor kinderen
Ook voor jongeren heeft Sant’ Egidio projecten. De ‘school van de vrede’ is een project voor kansarme kinderen. Elke zaterdagmiddag komen kinderen uit kansarme milieus er bij elkaar. Ze doen spelletjes, voeren kringgesprekken en ontvangen huiswerkbegeleiding. De deelnemers konden met de groep meedoen met taaloefeningen en kinderen helpen met de rekenles. Daar merkten ze dat de kinderen in moeilijke omstandigheden leven. Ze wonen met grote gezinnen in een flat, dragen versleten schoenen of oude truien, een enkel kind heeft familie in de gevangenis.

Mieke Stroop bezocht de ‘school van de vrede’. “Ik ben erg blij dat ik daartoe de kans kreeg. Alle lof en respect voor de jonge vrijwilligers die hun vrije zaterdag opofferen om zich voor deze groep kinderen zich in te zetten. Van het begin tot het einde hebben wij het proces meegemaakt op die dag. Samen met een vrijwilliger, een jongen van vijftien jaar, hebben we kinderen thuis opgehaald en aan het einde van de middag weer thuis gebracht.”

Ze was getroffen door het kringgesprek: “De wijk Luchtbal staat bekend als een moeilijke wijk. Een van de twee verantwoordelijken van de school die we bezochten in deze wijk, Eline, ging in op het samen kunnen leven en omgaan met kinderen van andere godsdiensten. Zij deed dat op een duidelijke manier en zo dat zelfs de kleinsten konden mee praten.”

Mieke vroeg zich af hoe Sant’Egidio aan zijn vrijwilligers komt? “In de laatste klas van de basisscholen gaan medewerkers naar de scholen om een praatje te houden over hun mooie werk.”

Daklozenrestaurant
Samen met een jongere bediende Benedict Laval in het daklozenrestaurant ‘Kamiano’. “Mensen van heel verschillend pluimage, zoals we kregen te horen, druppelden binnen: verslaafden, daklozen, mensen met psychiatrische problemen, allemaal kwetsbare mensen. Zij bleven rustig zitten en genoten van de maaltijd en de bediening. Intussen regende het buiten. Ik keek de gasten na, zij gingen weer de straat op…”

“Het was een indrukwekkend bezoek,” beaamt Nancy van der Zande, jongerenwerkster van het bisdom van Breda. “Na het bezoek hebben we daarom nog samen gegeten en onze ervaringen uitgewisseld.”

Groepsfoto.

 

Andere berichten